اتاق بازرگانی دوره هشتم

اتاق بازرگانی دوره هشتم (36)

حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر برای دست یابی به امنیت غذایی ، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست است

گزیده همایش امنیت غذایی و محصول سالم

همایش تخصصی امنیت غذایی و محصول سالم به همت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و با محورهای تولید محصول سالم (GAP)، استانداردها، آزمایشگاه های مرجع تایید محصولات سالم، حمایت از بازار فروش و فرهنگ سازی برگزارشد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

نشست راه های توقف دائمی طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار

نشست نقد توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار به همت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی و با حضور نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بررسی شد

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

بیست و سومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

نجات یک هکتار باغ از خشک شدن، 6 میلیون تومان هزینه دارد! در حق کشاورزی و کشاورزان سال هاست جفا می شود

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

بیست و یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

ارزیابی عملکرد کمیسیون از ابتدای دوره هشتم

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

نشست هم اندیشی و اولویت های زیست محیطی استان اصفهان

به همت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حضور مدیرکل مدیریت بحران ،مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیرکل سازمان هواشناسی اصفهان برگزار و مطرح شد. پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی محیط زیست در اتاق بازرگانی اصفهان

پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی محیط زیست در اتاق بازرگانی اصفهان

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

جایگاه استان اصفهان در داشتن میزهای توسعه صادرات در بخش محصولات کشاورزی در کشور کجاست؟

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

گزیده سخنان هجدهمین کمیسیون کشاورزی

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

صفحه1 از3