ویدئوها

پانزدهمين کنگره ی علوم خاک ايران

۱۲ دی ۱۳۹۶

هجدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

۱ آذر ۱۳۹۶

گزیده سخنان هجدهمین کمیسیون کشاورزی

۱ آذر ۱۳۹۶

هفدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

۱۰ شهریور ۱۳۹۶

گزیده سخنان شانزدهمین کمیسیون کشاورزی

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

شانزدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

در حاشیه همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی – شبکه اصفهان

۲۲ تیر ۱۳۹۶

گزیده همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی

۲۲ تیر ۱۳۹۶

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱