ویدئوها

رزومه حمیدرضا قلمکاری

۹ اسفند ۱۳۹۷

رونمایی از سند استراتژیک

۹ اسفند ۱۳۹۷

صندلی کشاورزی، باید جایگاه افراد متخصص و شاخص این رشته مرتبط با آن باشد

۷ اسفند ۱۳۹۷

پرداختن به موضوعات کشاورزی، پرداختن به مسائل زیست محیطی است!

۷ اسفند ۱۳۹۷

حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

همایش تخصصی امنیت غذایی و نقش مصرف آبزیان در سلامت جامعه

۲۶ دی ۱۳۹۷

گزیده همایش امنیت غذایی و محصول سالم

۲۱ مهر ۱۳۹۷

همایش تخصصی امنیت غذایی و محصول سالم

۱۰ مهر ۱۳۹۷

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱