ویدئوها

کارآفرین برتر ملی از استان اصفهان

۶ شهریور ۱۳۹۷

نشست راه های توقف دائمی طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار

۴ مرداد ۱۳۹۷

بیست و سومین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

۴ تیر ۱۳۹۷

بیست و یکمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

گزیده همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی و اولویت های زیست محیطی استان اصفهان

۲۶ دی ۱۳۹۶

ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

۱۴ دی ۱۳۹۶

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱