نویسنده: drghlmkriactivemngr

ثبت اختراع بهینه سازی سیستم توزین اقلام میکرو در فرآیند تولید خوراک دام و طیور

درسیستم توزین بخش میكرودوزینگ خط تولید خوراك دام وطیوركه برای مخلوط كردن مواد كم حجم درفرمول ها استفاده می شود به دلیل داشتن بدنه استنلس استیل به هیچ وجه دچار زنگ زدگی نشده ،زیرا جنس استیل دیواره های این سیستم ازنوع استیل نگیر می باشد كه باعث كاهش چسبندگی مواد به دیواره ها ، كاهش خطا و میكس بهتر ریزمغزی ها می شود . كه می توان به تكنیك آن بدین صورت توضیح داد كه برای مخلوط در میكرو دوزینگ ابتدا مواد از هر سلول به ترتیب در قیف زیرین ریخته شده وزن كشی می شود وسپس وارد مرحله آسیاب و میكس می شودكه یكی از مهمترین مراحل كار این سیستم وزن كشی مواد و دقت آن می باشد كه در میكرو دوزینگ به كار رفته در كارخانه سپاهان دانه پارسیان برای اولین بار استفاده شده است.
در این سیستم كه طراحی آن با شبیه سازی پروسه وزن كشی در نرم افزار های CATIA و ANSYSوMATLAB انجام شده است به جای روش رایج استفاده از چهار لودسل و سپس جمع خروجی های این لودسل ها، از هشت لودسل استفاده شده و خروجی های آن ها توسط یك الگوریتم خاص پردازش می شود تا وزن مورد نظر با دقت بسیار بالایی بدستآید.در این سیستم افزایش تعداد لودسل ها از چهار عدد به هشت عدد بوده است. این تكنیك باعث پخش شدن وزن بین تعداد بیشتری لودسل شده و در نتیجه آن نوسانات نیز بین این لودسل ها پخش شده و در هر اندازه گیری دامنه كمتری خواهند داشت. همچنین امكان استفاده از لودسل های با محدوده اندازه گیری كوچكتر و دقت بیشتر فراهم آمده است. درتمهید دیگر بكار رفته در این سیستم استفاده از فیلترهای دیجیتال در خروجی لودسل ها است.در طراحی این فیلترها علاوه بر حذف نوسانات و بالا بردن دقت سیستم، سرعت پاسخ بالای فیلتر ها است.در طراحی این فیلترها از تركیب میزان توانایی حذف اختلالات به همراه سرعت پاسخ یك تابع هدف واحد تعریف شده و در نهایت با بكارگیری تكنیك های بهینه سازی ضرایب بهینه برای فیلتر های مورد نظر به دست آمده است. مجموع فرآیندهای عنوان شده باعث كاهش خطای اندازه گیری و افزایش سرعت عملیات توزین نسبت به سیستم سنتی می شود.

پیش مخلوط اكونومی كنسانتره دامی تا سنجه ۶۵ درصد (تكمیل اختراع ثبت شده به شماره ۹۰۵۰۵)

دسته محصول پیش مخلوط كنسانتره دامی كه به عنوان یك بخش جدید متراكم شده از مواد كم مصرف در صنعت خوراك دام وارد شده، قادر به ایجاد تحولی عظیم در فرهنگ مدیریتی پرورش دهندگان و صنعت تغذیه دام می باشد. با توجه به اینكه احتیاجات بدن دام بسته به نوع، پتانسیل ژنتیكی و شرایط فیزیولوژیك دام متفاوت است، انحراف از تأمین ریز‌مغذی‌ها نسبت به سایر مواد مغذی و هرگونه كمبود یا بیش بود مواد مغذی، عملكرد تولیدی، تولید‌مثل و سلامت دام و نهایتاً میزان بهره‌وری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. استفاده از پیش مخلوط كنسانتره دامی بعنوان یك دسته محصول جدید در تركیب خوراك نهایی دام و تفاوت های محرز و اساسی آن با مكمل و كنسانتره (كه شرح آن در ادامه بطور مفصل خواهد آمد)، این امكان را برای پرورش دهندگان و تولید كنندگان فراهم ساخته كه مواد كم مقدار جیره به صورتی مطمئن و كاملاً یكنواخت در كل خوراك توزیع گردند كه این موضوع كاهش پرت فیزیولوژیك و بهبود راندمان تولید را به همراه خواهد داشت، فرمولاسیون و آنالیز این دسته محصولات، بر اساس سطح احتیاجات مربوط به نیازهای فیزیولوژیك دوره های مختلف پرورش و تولید (دوره شیردهی، دوره انتقال، دوره پروار، دوره خشكی) برای دام های مختلف (گاوهای شیری(پر تولید، كم تولید، متوسط تولید) و غیر شیری،تلیسه، گاوهای پرواری، گوسفند (بره پرواری، میش)، بز، اسب) و همچنین نژادهای مختلف دام، و اقلام نهاده های مورد مصرف در هر واحد تولیدی (اعم از دامداری و كارخانجات تولید خوراك دام)، سلیقه و تقاضای دامدار و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مختلف، می تواند متغیر باشد و بر این اساس با توجه به شرایط مختلف، امكان ارائه بیشمار آنالیز و بیشمار فرمولاسیون برای این دسته محصول وجود دارد.

پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور بر اساس تفكیك اسیدهای آمینه ضروری تا سنجه ۱۰ درصد

افزایش سریع جمعیت دنیا در سال های اخیر به همراه تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضا برای مصرف منابع پروتئین، تمایل به تولید گوشت را افزایش داده است. با توجه به اینكه تغذیه حدود ۷۰ درصد هزینه های تولید را در پرورش طیور در بر می گیرد لزوم توجه به امر تغذیه و افزایش بهره وری از مواد خوراكی به وضوح مشخص است، فرمولاسیون دقیق خوراك مصرفی بر اساس احتیاجات بدن موجود زنده در مراحل مختلف پرورش و تولید و مصرف به موقع و در سطح نیاز، نقش مهمی در دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی ایفا می كند، تنها در اینصورت است كه می توان در این صنعت، به بهره وری اقتصادی دست یافت. در حال حاضر خوراك های مورد استفاده در تغذیه طیور از این الگو پیروی نمی كنند، كه این امر علاوه بر عدم تأمین دقیق احتیاجات بدن (بویژه اسیدهای آمینه ضروری كه برای رشد و عملكرد مطلوب پرنده مورد نیاز هستند)، با استفاده از سطوح بالای منابع پروتئین خام برای تأمین احتیاجات اسیدهای آمینه موجب وارد آمدن فشار متابولیكی بر پرنده و افزایش اتلاف و هدر رفت مواد مغذی می شود كه افزایش هزینه های تغذیه ای،كاهش بازده اقتصادی و همچنین افزایش آلودگی زیست محیطی را بدنبال دارد. با توجه به مشكلات ذكر شده جای خالی یك دسته محصول در صنعت تغذیه طیور كه علاوه بر تأمین ریزمغذی ها به شكل یكنواخت بر اساس اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن طیور تنظیم شده باشد احساس گردید. دسته محصول پیش مخلوط ویژه تولید خوراك طیور با در نظر گرفتن شرایط فیزیولوژیك بدن پرنده و تأمین احتیاجات بر پایه گونه، نژاد، دوره پرورش و اقلام مورد استفاده در خوراك برای اولین بار بر اساس تفكیك اسیدهای آمینه ضروری، صورت گرفته كه علاوه بر كاهش سطح استفاده از منابع پروتئین خام (بعنوان گرانترین جزء جیره) و اطمینان از تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن ماكیان كه بهبود عملكرد متابولیك (در اثر كاهش فشار متابولیكی)، بهبود عملكرد سیستم ایمنی، بهبود كیفیت خوراك (با بهبود یكنواختی و میكس وكاهش تغییرات كیفی خوراك)، كاهش آلودگی زیست محیطی(در اثر كاهش دفع آمونیاك از طریق مدفوع پرندگان) را به همراه دارد، با جلوگیری از هدر رفت مواد مغذی و به ویژه اسیدهای آمینه ضروری، از هر گونه كمبود، بیش بود یا اتلاف آنها جلوگیری می شود كه در دستیابی به بازده اقتصادی رشد و افزایش بهره وری در مراكز پرورشی و كارخانجات تولید خوراك مؤثر است.

Types of premixes especially for producing poultry feed based on the separation of essential amino acids to increase productivity in rearing farms and feed plants to measure 10%.

ثبت دسته پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۶۰ درصد تكمیل اختراع ثبت شده به شماره ۸۶۱۰۴

امروزه به دلیل افزایش پتانسیل ژنتیكی دام ها، پیشرفت سیستم های تغذیه ای و تغییرات نوین احتیاجات دامی، استفاده از مواد متراكم (كنسانتره) به عنوان بخشی از جیره جهت تامین احتیاجات مواد مغذی بیش از پیش اهمیت یافته است.از آنجا كه برای دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی دام، بایستی نیازهای تغذیه ای موجود زنده بطور كامل و همه جانبه برآورده شود استفاده از پیش مخلوط كنسانتره دامی ابداعی شركت سپاهان دانه با افزایش ضریب یكنواختی (CV (coefficient variation مواد موجب بالانس واقعی فرمول و میكس دقیق مواد شده و در نهایت كیفیتی مطلوب و متعادل از لحاظ تغذیه ای و همچنین حداقل اتلاف مواد مغذی را فراهم می كند. بنابراین با تأمین یك خوراك یكنواخت و متعادل (Uniform & Equal)؛ احتیاجات حیوان (بویژه در مرحله تولید كه حیوان با تنش های بسیاری مواجه است) به بهترین شكل ممكن تأمین شده و علاوه بر آن از ایجاد هزینه های اضافی توسط پرورش دهنده جلوگیری می شود.

ثبت اختراع کنسانتره سه مرحله‌ای ویژه مرغ گوشتی بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش

كنسانتره سه مرحله ای ویژه مرغ گوشتی كه بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش طراحی شده و با بهبود عملكرد پرنده موجب اقتصادی شدن هزینه های دروه پرورش می شود. تغذیه نقش مهمی در دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی و همچنین خصوصیات كیفی گوشت مرغ دارد. تحقیقات حاضر در زمینه تغذیه مرغ گوشتی عمدتاٌ بر افزایش كارایی و بازدهی طیور متمركز شده است. تحولات صورت گرفته در سالهای اخیر در زمینه اصلاح نژاد و افزایش سرعت رشد، منجر به ایجاد مرغهایی با میزان چربی بالا و اختلالات متابولیك و مشكلات پای ناشی از آن شده است بنابراین باید با اتخاذ استراتژی های تغذیه ای در هر دوره پرورش نیاز مرغها در حد مطلوب تأمین شود.
با توجه به اینكه از مهمترین شاخصه های افزایش بازدهی در صنعت مرغ گوشتی بهبود ضریب تبدیل غذایی(FCR) و اقتصادی كردن جیره غذایی می باشد یكی از بهترین راهكارها برای تأمین احتیاجات پرنده در مراحل مختلف پرورش و همچنین تولید اقتصادی استفاده از برنامه تغذیه مرحله ای می باشد كه با توجه به مراحل مختلف پرورش و نیازهای خاص بدن مرغ گوشتی در هر مرحله تنظیم و فرموله شده باشد. كنسانتره ها و جیره هایی كه در حال حاضر در تغذیه مرغ گوشتی بكار می روند بطور كامل و همه جانبه قادر به برآورده نمودن این احتیاجات نمی باشند و صرفاً برای یك یا دو دوره پرورش ارائه می شوند، پس از پایان هر دوره استفاده، پرورش دهندگان معمولاً برای استفاده از كنسانتره ها و مكمل های دیگر دچار سر در گمی می شوند و بعضاً ممكن است عدم هماهنگی میان كنسانتره های مصرفی در هر دوره موجب كاهش عملكرد سیستم گوارش و سیستم ایمنی و بروز بیماری گردد.
اختراع حاضر با در نظر گرفتن شرایط فیزیولوژیك بدن پرنده در مراحل مختلف آغازین-رشد و پایانی {كنسانتره مرحله ۱ با تمركز بر تأمین نیازهای فیزیولوژیك برای رشد اندامهای اصلی؛ كنسانتره مرحله ۲ با هدف دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی رشد و كنسانتره مرحله ۳ با رویكرد اقتصادی نمودن هزینه های پرورش و افزایش بازدهی تولید} مواد مغذی ضروری برای هر مرحله و تعادل مناسب اسیدهای آمینه و كاتیون-آنیون را مطابق با سن گله فراهم می كند. همچنین با توجه به اینكه بخش اعظم مواد اولیه مورد استفاده در كنسانتره های طیور از منابع وارداتی می باشند با محاسبه دقیق میزان نیاز بدن به هریك از این مواد در هر مرحله و تأمین به موقع و در سطح نیاز آنها راندمان مصرف افزایش می یابد و از هر گونه بیش بود یا اتلاف آنها جلوگیری می شود در نتیجه نقش چشمگیری در اقتصادی كردن دوره پرورش و صرفه جویی ارزی در این خصوص خواهد داشت.

ثبت اختراع پيش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد تكميل ثبت اختراع شماره ۸۳۱۹۵

در تكمیل زمینه فنی اختراع پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد موارد زیر اضافه می گردد: تولید كنسانتره در دامداری ها وكارخانجات به دوشیوه سنتی و صنعتی صورت می گیرد. در روش سنتی دامدار با خرید بیش از ۲۰ نوع از اقلام خوراكی كه شامل منابع تامین كننده انرژی (از منابع كربوهیدرات مانند جو، ذرت و همچنین پودر چربی)، منابع پروتئینه (منابع پروتئین گیاهی نظیر كنجاله سویا، دانه سویا، كنجاله كلزا و منابع پروتئین حیوانی مانند پودر ماهی)، مكمل‌های چربی (نظیر پودر چربی) مكمل‌های مواد معدنی (تأمین كننده عناصر معدنی مورد نیاز از جمله كلسیم، فسفر ، سدیم، كلر ، منیزیوم ، پتاسیم،آهن، مس، روی، ید، گوگرد، سلنیوم،كروم، كبالت و منگنز) مكمل‌های ویتامینه (حاوی ویتامین های محلول در چربی(ویتامین A,D3,E,k) و گروه ویتامین های محلول در آب (C, B complex)) و سایر افزودنی ها و مواد نگهدارنده (از جمله نمك، جوش شیرین،كربنات كلسیم، اكسید منیزیوم، دی كلسیم فسفات، موننسین و توكسین بایندر) بوده مبادرت به ساخت این كنسانتره می نموده كه بدلیل تنوع زیاد مواد اولیه، درجه خلوص متفاوت این منابع، خطاهای وزن كشی و توزین، فرمولاسیون ومیكس ناصحیح و اشتباهات كارگری باعث افزایش معنی دار سطح خطا در تركیب نهایی كنسانتره میگردد.

ثبت اختراع تولید مکمل ویژه ضد استرسی ماکیان در شرایط تنش گرمایی و کاهش اثرات مضر استرس حرارتی و بهبود عملکرد پرنده

وقوع استرس گرمایی در پرندگان علاوه بر اثرات منفی بر آسایش طیور، خسارات جبران ناپذیری بر بازدهی رشد و تولید وارد می آورد. منظور از استرس یك پاسخ فیزیولوژیكی و غیر اختصاصی بدن طیور در مقابل تحریك كننده های بیرونی است، استرس گرمایی ممكن است با تغییرات آب و هوا و افزایش دما از حد نرمال در داخل سالن های مرغداری در دوره خاصی از سال ایجاد شود.
در صورت مدیریت صحیح، تغذیه به تنهایی می تواند بسیاری از مشكلات مرتبط با استرس گرمایی را مرتفع سازد. هنگامیكه مصرف خوراك در آب و هوای گرم كاهش می یابد تنظیم یك فرمولاسیون دقیق با توجه به ارزش غذایی مواد مغذی و احتیاجات پرنده می تواند به پرنده در حفظ تعادل فیزیولوژیك و متابولیك بدن و جلوگیری از كاهش عملكرد كمك كند. درشیوه های تغذیه رایج فعلی در مزارع پرورش طیور، بهنگام ابتلا به تنش گرمایی معمولاً از پرمیكس های معدنی یا ویتامینه استفاده می شود، كه بدلیل عدم تأمین مناسب نیازها و با توجه به عدم اطمینان از خلوص ویتامین های مورد استفاده و عدم آگاهی پرورش دهنده از میزان استفاده در مواقع سطوح متفاوت درگیری گله چندان موفق نبوده و در بسیاری موارد همچنان شاهد كاهش عملكرد و تلفات بالای طیور در مواقع تنش بوده ایم.
متخصصین تغذیه شركت سپاهان‌دانه با بهره مندی از آخرین تجهیزات و تكنیك های آزمایشگاهی برای آنالیز بیوشیمیایی مواد خوراكی و همچنین تجربه سالها مطالعه و تحقیق میدانی با چشم اندازی جامع بر روی عوارض تنش گرمایی در بدن طیور به فرمول بندی تركیب ویژه مكمل ضد تنش طیور پرداخته اند. پرورش دهندگان گروههای مختلف طیور(مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار، شترمرغ، بوقلمون، مرغ مادر، بلدرچین و كبك) در ماههای گرم سال برای پیشگیری از ابتلای گله به استرس و همچنین در مواقع درگیری با تنش گرمایی با افزودن مقادیر مختلف مكمل ویژه ضد تنش می توانند علاوه بر تأمین نیازهای پرنده و بهبود رشد با اثرات مضر استرس گرمایی مقابله كنند.

ثبت اختراع تولید پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد با قابلیت افزایش کیفی و کنترل خوراک کامل دام

تولید كنسانتره گلدن میكس ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵و۵۰ درصددامی برای اولین بار در ایران می باشد . جهت فائق آمدن بر مشكل فوق كلیه تركیبات مهم جیره (كربنات كلسیم، دی كلسیم فسفات، اكسید منیزیوم، نمك ، جوش شیرین، توكسین بایندرها، مكمل های معدنی (روی، مس، منگنز، كبالت و ….) و ویتامینی، به صورت دوره ای منظم برای غلظت خلوص ماده موثره تست آزمایشگاهی شده و براساس میزان ماده موثره فرمولاسیون آن تهیه شده به طوری كه نیاز دام بر اساس اطلاعات روز تامین گردد. به طوری كه كلیه اقلام ریزمغذی و مهم جیره در یك محصول با مشخصات كاملا استاندار بر اساس خلوص مواد اولیه و نیاز دام طوری فرموله و میكس می گردد كه حداقل خطا را به همراه داشته باشد. و دامدار نیز با حداقل خطا این تركیب را به میكسر اضافه نماید، یعنی به جای اینكه تركیبات كه با علامت -۰- در جدول زیر مشخص شده تك به تك به میكسر اضافه نماید، در قالب یك میكس استاندار وطی میزان مصرف هریك از كنسانتره ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ و۵۰درصد دامی مطابق میزان هریك در جدول شرح توصیف ونقشه فنی قابل مصرف و كنترل می‌باشد.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱