پیشنهاد ایجاد دفتر ارزیابی کیفیت شیر استان در دفتر اتحادیه دامداران استان اصفهان

 

دومین نشست هم اندیشی کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر خانه شیر، ایستگاه سلامت اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان اصفهان. در این نشست آقای دکتر قلمکاری پیرو جلسه قبل و در راستای ایجاد دفتر استراتژی شیر در اتاق ایران، پیشنهاد ایجاد دفتر ارزیابی کیفیت شیر استان را دفتر این اتحادیه به ایشان دادند.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

دوشنبه, 05 بهمن 1394 09:51

گزیده سخنان نشست آلودگی 941030

شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

در پنل تخصصی آلودگی هوا ، شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 11:40

گزیده کمیسیون برنامه و بودجه 950512

طرح "ملی کردن نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب" مورد تصدیق و صحه گذاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

طرح "ملی کردن نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب" مورد تصدیق و صحه گذاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جلسه مشترک اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

با موضوع پنل تخصصی آلودگی هوا آقای دکتر قلمکاری در این جلسه شعار" گنبد های فیروزه ای ، آسمان فیروزه ای می خواهد" را در این جلسه بیان کردند

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

طرح ملی کردن زاینده رود و ایجاد کارگروه نجات زاینده رود از سراب تا پایاب در حضور نمایندگان مجلس استان اصفهان و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

فیلم نشست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی مورخ 950512 طرح ملی کردن زاینده رود و ایجاد کارگروه نجات زاینده رود از سراب تا پایاب در حضور نمایندگان مجلس استان اصفهان و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

دوشنبه, 21 تیر 1395 12:20

همایش عظیم آب مورخ 950419

همایش نجات زاینده رود از سراب تا پایاب با حضور مشاور عالی رییس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران آقای دکتر کلانتری

همایش نجات زاینده رود از سراب تا پایاب.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

رونمایی از سومین کتاب آقای دکتر قلمکاری بنام ارزیابی امنیت غذایی در جهان روز 23اسفند 94.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

بررسی مشکلات شیر در نشست هم اندیشی اعضاء دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت اتحادیه دامداران اصفهان و کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

نشست هم اندیشی اعضاء دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان و کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در راستای بررسی مشکلات شیر.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

گزارش فعالیت های کمیسیون و بیان استراتژی کمیسیون آب و محیط زیست اتاق اصفهان

ارائه گزارش فعالیت های کمیسیون و بیان استراتژی کمیسیون

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

صفحه5 از6