شانزدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

شانزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی چالش های هواشناسی استان برگزار شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

گزیده سخنان شانزدهمین کمیسیون کشاورزی

شانزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی چالش های هواشناسی استان برگزار شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی

در حاشیه همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی مورخ 22 تیرماه 96 از شبکه اصفهان

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

گزیده سخنان پانزدهمین کمیسیون کشاورزی

پانزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع آنلوانزای حاد پرندگان با حضور مسئولین ذی ربط استان، اتحادیه های مرتبط و تولیدکنندگان طیور برگزار شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

پانزدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

پانزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع آنلوانزای حاد پرندگان با حضور مسئولین ذی ربط استان، اتحادیه های مرتبط و تولیدکنندگان طیور برگزار شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

چهاردهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

چهاردهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت محیط زیست و حضور اساتید برجسته دانشگاه ها از جمله دکتر جلالیان چهره ماندگار در محیط زیست و استاد داشگاه اصفهان ، دکتر ابراهیمی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز ایران.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

چهاردهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

چهاردهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت محیط زیست و حضور اساتید برجسته دانشگاه ها از جمله دکتر جلالیان چهره ماندگار در محیط زیست و استاد داشگاه اصفهان ، دکتر ابراهیمی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز ایران.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

صحبتهای دکتر قلمکاری در سیزدهمین کمیسیون کشاورزی - 951215

خلاصه صحبتهای دکتر قلمکاری در سیزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در روز درختکاری با حضور مدیر کل اداره کل منابع طبیعی استان، مهندس شاملی و به همراه دکتر معصومی ،رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر بیابانی ،قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی شعب استان اصفهان.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان طی حضور آقای دکتر شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، خواسته های خود را با محوریت های کشاوری،آب و محیط زیست فی المجلس تقدیم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی کرد تا بدین واسطه پیگیر امور در مجلسه شورای اسلامی بخصوص در مورد ایجاد کارگروه ملی نجات زاینده رود از سراب تاپایاب باشند.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

صفحه4 از6