همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

نشست هم اندیشی و اولویت های زیست محیطی استان اصفهان

به همت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حضور مدیرکل مدیریت بحران ،مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیرکل سازمان هواشناسی اصفهان برگزار و مطرح شد. پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی محیط زیست در اتاق بازرگانی اصفهان

پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی محیط زیست در اتاق بازرگانی اصفهان

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

جایگاه استان اصفهان در داشتن میزهای توسعه صادرات در بخش محصولات کشاورزی در کشور کجاست؟

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

پانزدهمين کنگره ی علوم خاک ايران

حضور اساتید دانشگاهی در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست و کمیته های هفتگانه، پيگيری جهت تصويب لايحه ی حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی و با حمایت های دانشگاه و اتاق بازرگانی عضويت علوم خاک ايران را در مجمع جهانی خاک دنبال کنيم.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

گزیده سخنان هجدهمین کمیسیون کشاورزی

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

هجدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

با دلایل علمی، طرح توسعه ی باغات در اراضی شیب دار متوقف شد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی 22 تیرماه 1396

از جمله راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی توجه به موضوعات کارآفرینی مبتنی بر سیاست های کلی کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این راستا کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برنامه راهبردی خود را با متدولوژی مختص به خود تدوین کرده و امید است با تجهیز کافی ، ساختار مناسب و تخصیص منابع لازم و مشارکت موثر صاحبان کسب و کار استان و حمایت و همراهی دستگاههای مختلف شاهد تحقق برنامه های یاد شده طی برنامه زمان بندی مشخص باشیم.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

22 تیرماه 1396گزیده همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی

در این راستا کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برنامه راهبردی خود را با متدولوژی مختص به خود تدوین کرده و امید است با تجهیز کافی ، ساختار مناسب و تخصیص منابع لازم و مشارکت موثر صاحبان کسب و کار استان و حمایت و همراهی دستگاههای مختلف شاهد تحقق برنامه های یاد شده طی برنامه زمان بندی مشخص باشیم.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

هفدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

در هفدهمین جلسه کمسیون کشاورزی مطرح شد : برای اولین بار در تیر ماه سال 94 پیشنهاد ایجاد « کارگروه ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب » توسط کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح و با پیگیری های مجدانه و مستمر صورت گرفته قول تشکیل «کارگروه ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» از طرف جناب آقای دکتر عیسی کلانتری انجام گرفت.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

صفحه3 از6