اتاق بازرگانی دوره نهم

اتاق بازرگانی دوره نهم (7)

در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با اندیشکده آب اتاق کرمان ، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی اصفهان را ارایه نمود. - 11 آبان 98

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

بررسی چالشهای رونق تولید و ارایه روش‌های حل مساله در نشست مشترک - 13 شهریور 98

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

راه حلی برای آسانی کسب و کار بجز سیستمی کردن اخذ مجوزات لازم برای راه‌اندازی کسب و کار وجود ندارد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

جمعه, 20 ارديبهشت 1398 15:45

منطقه صنعتی مبارکه - اردیبهشت 98

راه نجات برون رفت از بسیاری از ابرچالش ها توجه به توسعه پایدار و از پیامدهای پرداختن به توسعه پایدار؛ اشتغال پایدار و صادرات پایدار است.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

ایجاد گفتمان جدید مبتنی بر 4 رکن تخصص گرایی، شفافیت، امانت داری و دگر اندیشی افتخاریست در دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 19:24

جلسه نشست با مدیرکل بانک کشاورزی

جلسه نشست با مدیرکل بانک کشاورزی

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.

داشتن شاخص ها برای اصفهان، اصفهان را نصف جهان خواهد کرد.

جهت مشاهده متن این خبر کلیک کنید.