هشتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست


بررسی وضعیت محصولات تراریخته با حضور دکتر سیدمهدی سیدی
پیرامون محصولات تراریخته با حضور دکتر سیدی و دکتر خیام نکویی.


۶ آذر ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱