• خانه
  • ویدئوها
  • ریل گذاری اتاق بازرگانی بر اساس دانش و تخصص و بررسی اولویت ها و ضرورت ها

ریل گذاری اتاق بازرگانی بر اساس دانش و تخصص و بررسی اولویت ها و ضرورت ها


داشتن شاخص ها برای اصفهان، اصفهان را نصف جهان خواهد کرد.

مشاهده متن خبر


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱