آب و کشاورزی و کشت برون مرزی


حضور معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی
فعالیت حوزه کشت فراسرزمینی و حضور معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای عباس کشاورز

مشاهده متن خبر


۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱