کتاب مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت رویانهای گاو

تولید نتایج با جنسیت از قبل تعیین شده در انسان و حیوانات اهلی قرنهاست که مورد توجه بشر بوده است. اخیراً با پیشرفت تکنیکهای انتقال رویان و مهندسی ژنتیک پیشرفتهای قابل توجهی در این امر صورت پذیرفته است. از ویژگیهای رویان هائی که در آزمایشگاه تولید و تعیین جنسیت می شوند، امکان تشخیص اختلالات ژنتیک می باشد. در رابطه با حیوانات اهلی با متداول شدن تکنیک هایی نظیر تلقیح مصنوعی و انتقال رویان، افزایش موالید با نژاد و جنسیت دلخواه و حذف مخارج مربوط به گیرنده ها، تعیین جنسیت رویان ها قبل از انتقال جایگاه ویژه ای در صنعت دامپروری کسب نموده است. اهمیت اقتصادی گاو نسبت به سایر حیوانات اهلی باعث شده است که تعیین جنسیت رویان ها بیشتر در كاو مطرح شود. بنابراین استفاده از این تکنیک ها باعث بهبود ظرفیت ژنتیکث در بسیاری از نژادهای مطلوب شده است. در این مجموعه تلاش گردیده است مباحث بنیادی روشهای ملکولی و مهندسی ژنتیک در ارتباط با تعیین جنسیت مورد بررسی و توجه قرار گیرد و بدین منظور مراحل تشکیل و رشد رویان، رویان گیری، انتقال رویان، اساسی ژنتیک تعیین جنسیت رویان و تکنیکهای ملکولی و استفاده از آنها در تعیین جنسیت رویان ها مورد بررسی قرار گرفته است. امید است این مجموعه برای دانشجویان و محققین دامپزشکی از یک طرف و دانشجویان و محققین علوم پزشکی و زیست شناسی خصوصاً ژنتیکی و رشته های وابسته سودمند واقع شود.

لازم می دانیم از همکاری های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد هاشم فاضلی و جناب آقای دکتر حسین کیوانی در تدوین این کتاب تشکر و قدردانی نمائیم. همچنین از تلاشهای نشر محترم و دست اندرکاران انتشارات جهاد دانشگاهی صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. بدیهی است تلاشهایی از این دست کامل نبوده و انتظار نویسندگان از محضر استادان گرانقدر و دانشجویان گرامی ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی است که بی شک سازنده بوده و در چاپ های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱