کتاب ارزیابی بقایای داروهای دامی خاص در غذا

بقایای داروهای دامی در فرآورده های دام و طیور که همواره مورد مصرف غذای انسان است از جمله دغدغه های علم دامپزشکی در عصر حاضر است. با توجه به اینکه مصرف دراز مدت فرآورده های آغشته به مواد دارویی و سموم قارچی می تواند خطراتی برای سلامتی جامعه داشته باشد و از طرفی استفاده از این مواد در مواردی اجتناب ناپذیر می باشد، سازمان های متوالی سلامت در جهان با استناد به آزمایش ها و آمارهای بسیار، بر آن هستند که مقادیر مجاز بقایای داروهای دامی در غذا را تعیین کرده و به سازمان های ذی ربط ابلاغ نمایند.

کتاب حاضر گزارش نشست گروهی از کارشناسان بین المللی است که با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی و پیشنهاد مقادیر ایمن بقایای داروهای دامی در غذا برگزار گردیده، می باشد. بخشی به اهمیت بیولوژیک بقایای داروها که به بافت های سلولی حیوان متصل می گردد و نیز عواملی مانند فراهمی زیستی دارو که در تعیین میزان ایمنی تأثیرگذار می باشد، پرداخته و بخشی نیز به اطلاعات مربوط به سم شناسی و اطلاعات مربوط به داروهای دامی پرداخته است. امید است محتوای این کتاب برای خواننده مفید واقع شده و بتواند راهنمایی برای دانشجویانی که مایل به تحقیق در این زمینه می باشند، بوده و این خدمت ناچیز مورد رضایت پروردگار باشد.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱