• خانه
  • اختراعات
  • ثبت اختراع کنسانتره سه مرحله‌ای ویژه مرغ گوشتی بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش

ثبت اختراع کنسانتره سه مرحله‌ای ویژه مرغ گوشتی بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش


كنسانتره سه مرحله ای ویژه مرغ گوشتی كه بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش طراحی شده و با بهبود عملكرد پرنده موجب اقتصادی شدن هزینه های دروه پرورش می شود. تغذیه نقش مهمی در دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی و همچنین خصوصیات كیفی گوشت مرغ دارد. تحقیقات حاضر در زمینه تغذیه مرغ گوشتی عمدتاٌ بر افزایش كارایی و بازدهی طیور متمركز شده است. تحولات صورت گرفته در سالهای اخیر در زمینه اصلاح نژاد و افزایش سرعت رشد، منجر به ایجاد مرغهایی با میزان چربی بالا و اختلالات متابولیك و مشكلات پای ناشی از آن شده است بنابراین باید با اتخاذ استراتژی های تغذیه ای در هر دوره پرورش نیاز مرغها در حد مطلوب تأمین شود.
با توجه به اینكه از مهمترین شاخصه های افزایش بازدهی در صنعت مرغ گوشتی بهبود ضریب تبدیل غذایی(FCR) و اقتصادی كردن جیره غذایی می باشد یكی از بهترین راهكارها برای تأمین احتیاجات پرنده در مراحل مختلف پرورش و همچنین تولید اقتصادی استفاده از برنامه تغذیه مرحله ای می باشد كه با توجه به مراحل مختلف پرورش و نیازهای خاص بدن مرغ گوشتی در هر مرحله تنظیم و فرموله شده باشد. كنسانتره ها و جیره هایی كه در حال حاضر در تغذیه مرغ گوشتی بكار می روند بطور كامل و همه جانبه قادر به برآورده نمودن این احتیاجات نمی باشند و صرفاً برای یك یا دو دوره پرورش ارائه می شوند، پس از پایان هر دوره استفاده، پرورش دهندگان معمولاً برای استفاده از كنسانتره ها و مكمل های دیگر دچار سر در گمی می شوند و بعضاً ممكن است عدم هماهنگی میان كنسانتره های مصرفی در هر دوره موجب كاهش عملكرد سیستم گوارش و سیستم ایمنی و بروز بیماری گردد.
اختراع حاضر با در نظر گرفتن شرایط فیزیولوژیك بدن پرنده در مراحل مختلف آغازین-رشد و پایانی {كنسانتره مرحله ۱ با تمركز بر تأمین نیازهای فیزیولوژیك برای رشد اندامهای اصلی؛ كنسانتره مرحله ۲ با هدف دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی رشد و كنسانتره مرحله ۳ با رویكرد اقتصادی نمودن هزینه های پرورش و افزایش بازدهی تولید} مواد مغذی ضروری برای هر مرحله و تعادل مناسب اسیدهای آمینه و كاتیون-آنیون را مطابق با سن گله فراهم می كند. همچنین با توجه به اینكه بخش اعظم مواد اولیه مورد استفاده در كنسانتره های طیور از منابع وارداتی می باشند با محاسبه دقیق میزان نیاز بدن به هریك از این مواد در هر مرحله و تأمین به موقع و در سطح نیاز آنها راندمان مصرف افزایش می یابد و از هر گونه بیش بود یا اتلاف آنها جلوگیری می شود در نتیجه نقش چشمگیری در اقتصادی كردن دوره پرورش و صرفه جویی ارزی در این خصوص خواهد داشت.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱