• خانه
  • اختراعات
  • ثبت دسته پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۶۰ درصد تكمیل اختراع ثبت شده به شماره ۸۶۱۰۴

ثبت دسته پیش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه ۶۰ درصد تكمیل اختراع ثبت شده به شماره ۸۶۱۰۴


امروزه به دلیل افزایش پتانسیل ژنتیكی دام ها، پیشرفت سیستم های تغذیه ای و تغییرات نوین احتیاجات دامی، استفاده از مواد متراكم (كنسانتره) به عنوان بخشی از جیره جهت تامین احتیاجات مواد مغذی بیش از پیش اهمیت یافته است.از آنجا كه برای دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی دام، بایستی نیازهای تغذیه ای موجود زنده بطور كامل و همه جانبه برآورده شود استفاده از پیش مخلوط كنسانتره دامی ابداعی شركت سپاهان دانه با افزایش ضریب یكنواختی (CV (coefficient variation مواد موجب بالانس واقعی فرمول و میكس دقیق مواد شده و در نهایت كیفیتی مطلوب و متعادل از لحاظ تغذیه ای و همچنین حداقل اتلاف مواد مغذی را فراهم می كند. بنابراین با تأمین یك خوراك یكنواخت و متعادل (Uniform & Equal)؛ احتیاجات حیوان (بویژه در مرحله تولید كه حیوان با تنش های بسیاری مواجه است) به بهترین شكل ممكن تأمین شده و علاوه بر آن از ایجاد هزینه های اضافی توسط پرورش دهنده جلوگیری می شود.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱