پيش مخلوط اكونومي كنسانتره دامي تا سنجه 65 درصد (تكميل اختراع ثبت شده به شماره 90505)

881

دسته محصول پيش مخلوط كنسانتره دامي كه به عنوان يك بخش جديد متراكم شده از مواد كم مصرف در صنعت خوراك دام وارد شده، قادر به ايجاد تحولي عظيم در فرهنگ مديريتي پرورش دهندگان و صنعت تغذيه دام مي باشد. با توجه به اينكه احتياجات بدن دام بسته به نوع، پتانسيل ژنتيكي و شرايط فيزيولوژيك دام متفاوت است، انحراف از تأمين ريز‌مغذي‌ها نسبت به ساير مواد مغذي و هرگونه كمبود يا بيش بود مواد مغذي، عملكرد توليدي، توليد‌مثل و سلامت دام و نهايتاً ميزان بهره‌وري را تحت تأثير قرار خواهد داد. استفاده از پيش مخلوط كنسانتره دامي بعنوان يك دسته محصول جديد در تركيب خوراك نهايي دام و تفاوت هاي محرز و اساسي آن با مكمل و كنسانتره (كه شرح آن در ادامه بطور مفصل خواهد آمد)، اين امكان را براي پرورش دهندگان و توليد كنندگان فراهم ساخته كه مواد كم مقدار جيره به صورتي مطمئن و كاملاً يكنواخت در كل خوراك توزيع گردند كه اين موضوع كاهش پرت فيزيولوژيك و بهبود راندمان توليد را به همراه خواهد داشت، فرمولاسيون و آناليز اين دسته محصولات، بر اساس سطح احتياجات مربوط به نيازهاي فيزيولوژيك دوره هاي مختلف پرورش و توليد (دوره شيردهي، دوره انتقال، دوره پروار، دوره خشكي) براي دام هاي مختلف (گاوهاي شيري(پر توليد، كم توليد، متوسط توليد) و غير شيري،تليسه، گاوهاي پرواري، گوسفند (بره پرواري، ميش)، بز، اسب) و همچنين نژادهاي مختلف دام، و اقلام نهاده هاي مورد مصرف در هر واحد توليدي (اعم از دامداري و كارخانجات توليد خوراك دام)، سليقه و تقاضاي دامدار و شرايط اقليمي و جغرافيايي مختلف، مي تواند متغير باشد و بر اين اساس با توجه به شرايط مختلف، امكان ارائه بيشمار آناليز و بيشمار فرمولاسيون براي اين دسته محصول وجود دارد.

برچسب ها: اختراع, کنسانتره سه مرحله‌ای, مرغ گوشتی, مراحل مختلف پرورش, بهبود عملكرد پرنده, اقتصادي شدن هزينه هاي دروه پرورش, خصوصيات كيفي گوشت مرغ, حداكثر پتانسيل ژنتيكي