ثبت اختراع پيش مخلوط كنسانتره دامی تا سنجه 50 درصد تكميل ثبت اختراع شماره 83195

 پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد تکمیل ثبت اختراع شماره ۸۳۱۹۵

در تكميل زمينه فني اختراع پيش مخلوط كنسانتره دامي تا سنجه 50 درصد موارد زير اضافه مي گردد: توليد كنسانتره در دامداري ها وكارخانجات به دوشيوه سنتي و صنعتي صورت مي گيرد. در روش سنتي دامدار با خريد بيش از 20 نوع از اقلام خوراكي كه شامل منابع تامين كننده انرژي (از منابع كربوهيدرات مانند جو، ذرت و همچنين پودر چربي)، منابع پروتئينه (منابع پروتئين گياهي نظير كنجاله سويا، دانه سويا، كنجاله كلزا و منابع پروتئين حيواني مانند پودر ماهي)، مكمل‌هاي چربي (نظير پودر چربي) مكمل‌هاي مواد معدني (تأمين كننده عناصر معدني مورد نياز از جمله كلسيم، فسفر ، سديم، كلر ، منيزيوم ، پتاسيم،آهن، مس، روي، يد، گوگرد، سلنيوم،كروم، كبالت و منگنز) مكمل‌هاي ويتامينه (حاوي ويتامين هاي محلول در چربي(ويتامين A,D3,E,k) و گروه ويتامين هاي محلول در آب (C, B complex)) و ساير افزودني ها و مواد نگهدارنده (از جمله نمك، جوش شيرين،كربنات كلسيم، اكسيد منيزيوم، دي كلسيم فسفات، موننسين و توكسين بايندر) بوده مبادرت به ساخت اين كنسانتره مي نموده كه بدليل تنوع زياد مواد اوليه، درجه خلوص متفاوت اين منابع، خطاهاي وزن كشي و توزين، فرمولاسيون وميكس ناصحيح و اشتباهات كارگري باعث افزايش معني دار سطح خطا در تركيب نهايي كنسانتره ميگردد.