ثبت اختراع تولید پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد با قابلیت افزایش کیفی و کنترل خوراک کامل دام

ثبت اختراع ثبت اختراع تولید پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه ۵۰ درصد با قابلیت افزایش کیفی و کنترل خوراک کامل دام

توليد كنسانتره گلدن ميكس 5، 10، 15، 20 و 25و50 درصددامي براي اولين بار در ايران مي باشد . جهت فائق آمدن بر مشكل فوق كليه تركيبات مهم جيره (كربنات كلسيم، دي كلسيم فسفات، اكسيد منيزيوم، نمك ، جوش شيرين، توكسين بايندرها، مكمل هاي معدني (روي، مس، منگنز، كبالت و ....) و ويتاميني، به صورت دوره اي منظم براي غلظت خلوص ماده موثره تست آزمايشگاهي شده و براساس ميزان ماده موثره فرمولاسيون آن تهيه شده به طوري كه نياز دام بر اساس اطلاعات روز تامين گردد. به طوري كه كليه اقلام ريزمغذي و مهم جيره در يك محصول با مشخصات كاملا استاندار بر اساس خلوص مواد اوليه و نياز دام طوري فرموله و ميكس مي گردد كه حداقل خطا را به همراه داشته باشد. و دامدار نيز با حداقل خطا اين تركيب را به ميكسر اضافه نمايد، يعني به جاي اينكه تركيبات كه با علامت -0- در جدول زير مشخص شده تك به تك به ميكسر اضافه نمايد، در قالب يك ميكس استاندار وطي ميزان مصرف هريك از كنسانتره 5، 10، 15، 20 و 25 و50درصد دامي مطابق ميزان هريك در جدول شرح توصيف ونقشه فني قابل مصرف وكنترل ميباشد.