ثبت اختراع تولید مکمل ویژه ضد استرسی ماکیان در شرایط تنش گرمایی و کاهش اثرات مضر استرس حرارتی و بهبود عملکرد پرنده

ثبت اختراع تولید مکمل ویژه ضد استرسی ماکیان در شرایط تنش گرمایی و کاهش اثرات مضر استرس حرارتی و بهبود عملکرد پرنده

وقوع استرس گرمايي در پرندگان علاوه بر اثرات منفي بر آسايش طيور، خسارات جبران ناپذيري بر بازدهي رشد و توليد وارد مي آورد. منظور از استرس يك پاسخ فيزيولوژيكي و غير اختصاصي بدن طيور در مقابل تحريك كننده هاي بيروني است، استرس گرمايي ممكن است با تغييرات آب و هوا و افزايش دما از حد نرمال در داخل سالن هاي مرغداري در دوره خاصي از سال ايجاد شود.

در صورت مديريت صحيح، تغذيه به تنهايي مي تواند بسياري از مشكلات مرتبط با استرس گرمايي را مرتفع سازد. هنگاميكه مصرف خوراك در آب و هواي گرم كاهش مي يابد تنظيم يك فرمولاسيون دقيق با توجه به ارزش غذايي مواد مغذي و احتياجات پرنده مي تواند به پرنده در حفظ تعادل فيزيولوژيك و متابوليك بدن و جلوگيري از كاهش عملكرد كمك كند. درشيوه هاي تغذيه رايج فعلي در مزارع پرورش طيور، بهنگام ابتلا به تنش گرمايي معمولاً از پرميكس هاي معدني يا ويتامينه استفاده مي شود، كه بدليل عدم تأمين مناسب نيازها و با توجه به عدم اطمينان از خلوص ويتامين هاي مورد استفاده و عدم آگاهي پرورش دهنده از ميزان استفاده در مواقع سطوح متفاوت درگيري گله چندان موفق نبوده و در بسياري موارد همچنان شاهد كاهش عملكرد و تلفات بالاي طيور در مواقع تنش بوده ايم.

متخصصين تغذيه شركت سپاهان دانه با بهره مندي از آخرين تجهيزات و تكنيك هاي آزمايشگاهي براي آناليز بيوشيميايي مواد خوراكي و همچنين تجربه سالها مطالعه و تحقيق ميداني با چشم اندازي جامع بر روي عوارض تنش گرمايي در بدن طيور به فرمول بندي تركيب ويژه مكمل ضد تنش طيور پرداخته اند. پرورش دهندگان گروههاي مختلف طيور(مرغ گوشتي، مرغ تخمگذار، شترمرغ، بوقلمون، مرغ مادر، بلدرچين و كبك) در ماههاي گرم سال براي پيشگيري از ابتلاي گله به استرس و همچنين در مواقع درگيري با تنش گرمايي با افزودن مقادير مختلف مكمل ويژه ضد تنش مي توانند علاوه بر تأمين نيازهاي پرنده و بهبود رشد با اثرات مضر استرس گرمايي مقابله كنند.