ثبت اختراع بهینه سازی سیستم توزین اقلام میکرو در فرآیند تولید خوراک دام و طیور

ثبت اختراع بهینه سازی سیستم توزین اقلام میکرو در فرآیند تولید خوراک دام و طیور

درسيستم توزين بخش ميكرودوزينگ خط توليد خوراك دام وطيوركه براي مخلوط كردن مواد كم حجم درفرمول ها استفاده مي شود به دليل داشتن بدنه استنلس استيل به هيچ وجه دچار زنگ زدگي نشده ،زيرا جنس استيل ديواره هاي اين سيستم ازنوع استيل نگير مي باشد كه باعث كاهش چسبندگي مواد به ديواره ها ، كاهش خطا و ميكس بهتر ريزمغزي ها مي شود . كه مي توان به تكنيك آن بدين صورت توضيح داد كه براي مخلوط در ميكرو دوزينگ ابتدا مواد از هر سلول به ترتيب در قيف زيرين ريخته شده وزن كشي مي شود وسپس وارد مرحله آسياب و ميكس مي شودكه يكي از مهمترين مراحل كار اين سيستم وزن كشي مواد و دقت آن مي باشد كه در ميكرو دوزينگ به كار رفته در كارخانه سپاهان دانه پارسيان براي اولين بار استفاده شده است.

در اين سيستم كه طراحي آن با شبيه سازي پروسه وزن كشي در نرم افزار هاي CATIA و ANSYSوMATLAB انجام شده است به جاي روش رايج استفاده از چهار لودسل و سپس جمع خروجي هاي اين لودسل ها، از هشت لودسل استفاده شده و خروجي هاي آن ها توسط يك الگوريتم خاص پردازش مي شود تا وزن مورد نظر با دقت بسيار بالايي بدستآيد.در اين سيستم افزايش تعداد لودسل ها از چهار عدد به هشت عدد بوده است. اين تكنيك باعث پخش شدن وزن بين تعداد بيشتري لودسل شده و در نتيجه آن نوسانات نيز بين اين لودسل ها پخش شده و در هر اندازه گيري دامنه كمتري خواهند داشت. همچنين امكان استفاده از لودسل هاي با محدوده اندازه گيري كوچكتر و دقت بيشتر فراهم آمده است. درتمهيد ديگر بكار رفته در اين سيستم استفاده از فيلترهاي ديجيتال در خروجي لودسل ها است.در طراحي اين فيلترها علاوه بر حذف نوسانات و بالا بردن دقت سيستم، سرعت پاسخ بالاي فيلتر ها است.در طراحي اين فيلترها از تركيب ميزان توانايي حذف اختلالات به همراه سرعت پاسخ يك تابع هدف واحد تعريف شده و در نهايت با بكارگيري تكنيك هاي بهينه سازي ضرايب بهينه براي فيلتر هاي مورد نظر به دست آمده است. مجموع فرآيندهاي عنوان شده باعث كاهش خطاي اندازه گيري و افزايش سرعت عمليات توزين نسبت به سيستم سنتي مي شود.