• خانه
  • اخبار
  • گزیده سخنان سومین جلسه کمیسیون کشاورزی

گزیده سخنان سومین جلسه کمیسیون کشاورزی


در سومین جلسه کمیسیون کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان مطرح شد؛ به دنبال تبلور دانش ، تخصص و تجربه هستیم.

دکتر حمیدرضا قلمکاری رییس کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست دوره ی هشتم اتاق بازرگانی اصفهان گفت: :تمام تلاش کمیسیون در این دوره هدف گذاری و ریل گذاری صحیح موضوعات کشاورزی استان با نگاه ملی و بین المللی است.

حمیدرضا قلمکاری افزود : بر همین اساس هفت کمیته شامل کمیته محیط زیست، کمیته منابع طبیعی وتغییرات اقلیمی، کمیته سلامت و امنیت غذایی، کمیته دانش و تکنولوژی نوین کشاورزی، کمیته دام ،طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی، کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی، کمیته بازرگانی و کشت برون مرزی و کمیته آب  ذیل کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست تشکیل شده است.

وی اضافه کرد : این کمیته ها هرکدام بیانیه ماموریت و قلمرو فعالیت خاص خود را دارند و تلاش خواهند کرد تا در قالب بسته های پیشنهادی به قوای سه گانه برای حل چالش های این بخش کمک کنند.

وی تبلور دانش در کنار تخصص و تجربه را از ویژگی های کمیته های هفتگانه عنوان و ادامه داد : کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان هنوز هم دست گدایی خود را به سمت متخصصین و دانشگاه ها دراز می کند تا از این طریق هم نسبت به پیگیری طرح های علمی تدوین شده و هم نسبت به تهیه طرح های جدید اقدام کند.


نوشته شده در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۴

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱