• خانه
  • اخبار
  • کشاورزی استان اصفهان به ایجاد‌ همسویی‌ استراتژیک و ‌چشم‌انداز ‌مشترک و روشن نیاز دارد

کشاورزی استان اصفهان به ایجاد‌ همسویی‌ استراتژیک و ‌چشم‌انداز ‌مشترک و روشن نیاز دارد


رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کشاورزی استان اصفهان به ایجاد‌ همسویی‌ استراتژیک و ‌چشم‌انداز ‌مشترک و روشن نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،حمید رضا قلمکاری در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این بخش و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می توانند با همکاری سایر نقش آفرینان این بخش ماموریت و چشم انداز روشن برای کشاورزی استان اصفهان ترسیم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل سیستم بانکی پرداخت و گفت: ‌ تا ‌پایان سال ۹۳ ،‌ ۱۶ هزار میلیارد تومان ‌، کشور‌‌ تا ‌‌پایان‌ ۹۴ ، ۱۱۶ هزار میلیارد ‌تومان و تا پایان سال ۹۵ ، ۱۵۵ هزار میلیارد ‌تومان‌ ‌ از‌منابع ‌بخش‌ خصوصی ‌‌ فریز شده که این آمار نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم بانکی و رکود حاکم بر بخش خصوصی بوده است .

وی افزود:کاهش نرخ سود بانکی درزمینه تسهیلات وسپرده ها یکی از راهکار برون رفت از بن بست کنونی است که قبل از آن باید اقدامات اساسی در زمینه سالم سازی نظام بانکی کشورصورت پذیرد.درچنین حالتی کاهش نرخ سود به معنای قراردادن منابع فراهم شده بانکی به نرخ ارزان دراختیار رانت خواران وسفته بازهاست. .

قلمکاری خاطر نشان کرد: سیستم بانک نمی تواند و نباید واسطه ای بین صاحبان سپرده ها و رانت بران باشد ، وظیفه اصلی سیستم بانک ایجاد پلی بین سپرده گذاران و بخشهای مولد است.دراین حالت می توان ازمزایای پول ارزان صحبت کرد.

وی افزایش سقف اعتبارات بانکی را از دیگر راهکار رهایی از بن بست کنونی سیستم بانکی برشمرد و گفت: این‌ سیاست ‌زمانی‌ در ‌پیش‌ گرفته می شود‌ که بخش ‌های‌‌ خاصی از ‌اقتصاد ‌مورد ‌نظر ‌باشد و استفاده ‌از ‌ابزارهایی‌ همانند ‌نرخ ‌سود ‌بانکی‌بی ‌اثر ‌بوده ‌و یا ‌اصولا‌ مورد نظر‌‌ نباشد.

‌ قلمکاری اضافه کرد: ‌این ‌سیاست‌ که‌ می تواند ‌در ‌کنترل ‌تورم ‌تا‌حدی ‌موثر ‌باشد اما ‌این ‌روش‌ به هنگام ‌رکود‌ کارایی ‌خود‌را ‌از‌دست‌ می دهد و‌ باید ‌ابتدا ‌رکود اقتصادی ‌رفع ‌شده ‌باشد زیرا‌ باید‌ سقف‌ اعتبارات‌ متناسب‌ با‌ ‌نرخ ‌تورم ‌دوره‌ قبل‌ از‌ رکود ‌افزایش‌ داده‌ شود.

وی آزاد سازی منابع سیستم بانک را سومین راهکار سیستم بانکی در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: خلاصه ‌تراز‌نامه ‌سیستم ‌بانکی ‌در ‌زمینه ‌رابطه ‌با دولت ‌نشان ‌می دهد ‌که‌ تقریبا ‌تمامی ‌منابع ‌فریز شده‌ بانکی ‌در‌ رابطه ‌با ‌بخش‌ خصوصی ‌توسط ‌دولت ‌جذب‌ و‌ به ‌مصرف‌ رسیده ‌است.

وی با اشاره به اینکه سپرده های دولتی در سیستم بانکی ۱۸ درصد کاهش یافته است ،افزود: خالص بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان سال ۹۵ رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است .

فعالان بخش کشاورزی نباید برای کسب سود بیشتر منابع مالی چرخه کشاورزی را به سایر بانک ها منتقل کنند

فریدون بهبهانی مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در این جلسه با اشاره به این که بانک تخصصی کشاورزان و بخش کشاورزی گفت: ۱۱۰ هزار نفر در سال جاری از بانک کشاورزی در استان تسهیلات دریافت کردند.

وی اضافه کرد: در سال جاری ۸۶ هزار فقره تسهیلات بانکی به ارزش ۱۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال ارایه شده که ۸۲ هزار فقره با ضمانت و ۴ هزار فقره با وثیقه پرداخت شده است .

بهبهانی با انتقاد از برخی از کشاورزان و فعالان این بخش گفت:بانک کشاورزی به صورت تخصصی تسهیلات به کشاورزان ارایه می دهد و نبایستی منابع این بخش به سایر بخش ها منتقل شود زیرا تسهیلات ارزان قیمت از محل همین منابع به خود کشاورزان پرداخت می گردد وی یادآور شد : بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دولت کمک کرد و این در حالیست این منابع از محل چرخه بخش کشاورزی تامین شد .

وی نرخ سود بانکی سایر بانک های خصوصی را عامل جذب سپرده های کشاورزان و صنایع مرتبط برشمرد و گفت: فعالان بخش کشاورزی نباید برای کسب سود بیشتر منابع مالی چرخه کشاورزی را به سایر بانک ها منتقل کنند.

چالش آب یکی از مهمترین مساله شهرستان سمیرم است

اصغر سلیمی نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت:چالش آب یکی از مهمترین مساله شهرستان سمیرم بویژه در بخش کشاورزی است .

وی سیب درختی را یکی از مهمترین محصولات شهرستان سمیرم عنوان کرد و گفت: درختان سیب سمیرم در حال خشک شدن است و مسوولین توجه جدی به این مساله ندارند.

وی اضافه کرد:شهرستان سمیرم بیش از یک میلیارد متر معکب منابع آبی دارد که به سایر استان ها منتقل می شود و این در حالیست که درختان سیب آن در حال خشک شدن است .

وی خواستار استمهال وام کشاورزان و همچنین پرداخت به‌موقع خسارات آنان شد و گفت:بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی می‌تواند در تقویت کشاورزان و ادامه فعالیت آنان نقش مهمی را ایفا کند.


نوشته شده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱