نشست با اندیشکده آب اتاق کرمان


در نشست اتاق بازرگانی با اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان مطرح شد: ایجاد مرکز مطالعات راهبردی آب در اتاق بازرگانی اصفهان

در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با اندیشکده آب اتاق کرمان ، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی اصفهان را ارایه نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان، دبیر اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان مدیرو دبیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده دانشگاه شریف، دبیر کارگروه سیاست پژوهی، و… برگزار شد، حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ماده های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در این قانون دولت موظف شده که در تصمیم گیریهای خود از نهادهای مردمی و تشکل ها بویژه اتاقهای بازرگانی مشورت گرفته و از پیشنهادات آنها بهره مند شود.
وی افزود: بر همین اساس می توان با این زیر ساخت به پیگیری حکمرانی واحد آب بر منابع آبی کشور پرداخت. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون مطالعات زیادی در مورد زاینده رود در اتاق اصفهان انجام گرفته تصریح کرد: زاینده رود حوضه ای بسته است و اضافه برداشت ها و نداشتن آبخیزداری در تشدید مشکلات آن نقش داشته و جلوی زاینده بودن آنرا گرفته است همچنین باید بهره وری بیش از ۶۰درصد این حوضه را نیزمد نظر قرار داد.

قلمکاری ضمن ابراز خرسندی از تحقیقات صورت گرفته دراندیشکده آب در زمینه رفع مشکلات زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دائمی فلات مرکزی ایران، پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در محل اتاق بازرگانی اصفهان و ذیل اتاق ایران را ارایه نمود و تاکید کرد: با ایجاد این مرکز می توان از تفکرات و فعالیت های جزیره ای در حوزه آب جلوگیری کرده و با ایجاد یک مرکز واحد و تجمیع تحقیقات به نتایج مطلوب دست یافت.

در ادامه محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مطالبه گری و استفاده از جوانان مومن نخبه و متخصص را در حل مشکلاتی که امروزه گریبانگیر کشور است موثر دانست و گفت: طراحی زیرساخت های درست در حوزه مدیریت منابع و جلوگیری از خروج بی رویه آب می تواند درزمینه کمک به حل کم آبی زاینده رود و مشکلات کشاورزان حایز اهمیت باشد. وی راه اندازی اقتصاد کشاورزی رادر رفع مشکلات اقتصادی کشور موثر دانست.

احمد علوی، دبیر اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان نیز در ادامه گفت: در این اندیشکده، اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پیشرو در حل مشکل زاینده رود شناخته شده و مقرر گردید مطالعات این اندیشکده در اختیار اتاق قرار گرفته تا این نهاد مردمی از این مطالعات در کنار تحقیقات خود در نقش اصلاح حکمرانی آب بهره مند شود. وی همکاری نهادی اتاق های بازرگانی و مراکز تحقیقاتی موجود در آنها را در ایجاد یک سینرژی قوی در حل مشکل کم آبی کشور موثر دانست. علوی همچنین خواستار انجام مطالعات دقیق در جلسات شورای عالی آب شد و تاکید کرد: متاسفانه طرح های بدون مطالعه وارایه راه حلهای انحصارا دولت محورفوری ناپایدار، محکوم به شکست خواهد بود و حل مشکل آب کشور نیازمند طراحی پلتفورم اصلاح حکمرانی است.

در ادامه سید جلال الدین میر نظامی، مدیربرنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری شریف گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه، وزارت نیرو تنها مرجع تصمیم گیر در زمینه باز تخصیص آب می باشد. وی انجام مطالعات و پژوهشهای علمی در موضوع استراتژیک آب را در بازنگری این انحصار موثر دانست همچنین خواستار پیگیری موضوع تخصیص از دولت، توسط اتاق های بازرگانی شد.

سعید سلیمانی ها، دبیر کارگروه سیاست پژوهی نیزگفت: این اندیشکده برای تداوم راه خود نیازمند همراهی تمامی اتاقهای بازرگانی است.

در ادامه جلسه سروش طالبی، دبیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری شریف ضمن تشریح مطالعات این پژوهشکده در خصوص راه حلهای رفع مشکل خشکی زاینده رود، ایجاد گفتمانی سازنده و طراحی دیپلماسی آب را در کنار مواردی چون افزایش دغدغه عمومی نسبت به حقابه زیست محیطی، دستیابی به الگوهای جدید برای توسعه منطقه ای با توجه به موضوع کم آبی کشورو…در حل مشکل زاینده رود حایز اهمیت دانست.


نوشته شده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱