• خانه
  • اخبار
  • مدیریت ناصحیح ازعلل اصلی خشک شدن زاینده رود است

عضو اتاق بازرگانی اصفهان:

مدیریت ناصحیح ازعلل اصلی خشک شدن زاینده رود است


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا حمیدرضا قلمکاری در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان افزود: بحران آب در حوضه زاینده رود، معضلی محلی و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست، بلکه معضلی ملی است.

وی افزود: آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت ساکن درحوضه زاینده رود، یزد، کاشان، نائین، اردستان و ۶۸ درصد تولید فولاد کشور، ۵/۸ درصد تولید برق کشور و ۲۶ درصد تولید فرآورده های نفتی کشور به جریان دائمی آب در زاینده رود وابسته است.
قلمکاری ادامه داد: بنابراین تداوم کمبود آب در حوضه زاینده رود، بحرانی تمام عیار در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای سوء آن ابعادی ملی خواهد یافت.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: با خشک شدن زاینده رود نه تنها تمامی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصفهان دچار دگرگونی می شود، بلکه پیامدهای روحی روانی، زیست محیطی و حتی امنیتی سیاسی آن در سطوح منطقه ای و ملی تاثیری ژرف بر جای می نهد. وی افزود: با افزایش تقاضا برای آب، فشار بر حوضه های آبریز افزایش پیدا می کند و متناسب با آن وجود یک ساختار مدیریتی مؤثر و قوی برای گرفتن تصمیمات بهتر مورد نیاز است.

مسعود میرمحمد صادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز با بیان اینکه وضعیت زاینده رود خوب نیست و پیش بینی خوبی نیز برای سال آینده در مورد آن نداریم، گفت: ملی کردن مساله زاینده رود اقدام بسیار موثری است که در سال های اخیر تلاش های زیادی نیز در رابطه با آن صورت گرفته اما نتیجه مطلوب را نداشته است.

وی افزود: دیپلماسی زاینده رود، مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، بحث های داخل حوضه، عدم بارگذاری های جدید در منطقه، تعادل بخشی به برداشت ها را از جمله اقدامات صورت گرفته و در حال انجام عنوان کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای آماده همکاری همه جانبه با اتاق بازرگانی در خصوص مساله آب است.

خبرگزاری ایرنا


نوشته شده در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱