• خانه
  • اخبار
  • عمق و دایره تاثیر ویروس کرونا بر بخش کشاورزی از لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است

عمق و دایره تاثیر ویروس کرونا بر بخش کشاورزی از لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است


عمق و دایره تاثیر ویروس کرونا بر بخش کشاورزی از لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.


نوشته شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱