• خانه
  • اخبار
  • گزیده سخنان دوازدهمین کمیسیون کشاورزی

گزیده سخنان دوازدهمین کمیسیون کشاورزی


رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان : کشاورزی به همسویی‌ استراتژیک و ‌چشم‌انداز ‌مشترک و روشن نیاز دارد/ تا پایان سال ۹۵ ، ۱۵۵ هزار میلیارد ‌تومان‌ ‌ از‌منابع ‌بخش‌ خصوصی ‌‌ فریز شده است.

حمیدرضا قلمکاری در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان که با حضورمدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان برگزار شد ، گفت: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این بخش و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می توانند با همکاری سایر نقش آفرینان ، ماموریت و چشم انداز روشنی را برای کشاورزی استان اصفهان ترسیم کنند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل سیستم بانکی پرداخت و گفت: ‌ تا ‌پایان سال ۹۳ ،‌ ۱۶ هزار میلیارد تومان ‌، ‌‌ تا ‌‌پایان‌ سال ۹۴ ، ۱۱۶ هزار میلیارد ‌تومان و تا پایان سال ۹۵ ، ۱۵۵ هزار میلیارد ‌تومان‌ ‌ از‌منابع ‌بخش‌ خصوصی ‌‌ فریز شده که این آمار نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم بانکی و رکود حاکم بر بخش خصوصی بوده است .

وی افزود:کاهش نرخ سود بانکی درزمینه تسهیلات وسپرده ها یکی از راهکار برون رفت از بن بست کنونی است که قبل از آن باید اقدامات اساسی در زمینه سالم سازی نظام بانکی کشورصورت پذیرد زیرا درچنین حالتی کاهش نرخ سود به معنای قراردادن منابع فراهم شده بانکی به نرخ ارزان دراختیار رانت خواران وسفته بازهاست.

قلمکاری خاطر نشان کرد: سیستم بانک نمی تواند و نباید واسطه ای بین صاحبان سپرده ها و رانت بران باشد ، وظیفه اصلی سیستم بانک ایجاد پلی بین سپرده گذاران و بخشهای مولد است و دراین حالت است می توان ازمزایای پول ارزان صحبت کرد.

وی افزایش سقف اعتبارات بانکی را از دیگر راهکار رهایی از بن بست کنونی سیستم بانکی برشمرد و گفت: این‌ سیاست زمانی‌ در ‌پیش‌ گرفته می شود‌ که بخش ‌های‌‌ خاصی از ‌اقتصاد ‌مورد ‌نظر ‌باشد و استفاده ‌از ‌ابزارهایی‌ همانند ‌نرخ ‌سود ‌بانکی ‌بی ‌اثر ‌بوده ‌و یا ‌اصولا‌ مورد نظر‌‌ نباشد.

قلمکاری اضافه کرد: ‌این ‌سیاست‌‌ می تواند ‌در ‌کنترل ‌تورم ‌تا‌ حدی ‌موثر ‌باشد اما ‌این ‌روش‌ به هنگام ‌رکود‌ کارایی ‌خود‌را ‌از‌دست‌ می دهد و‌ باید ‌ابتدا ‌رکود اقتصادی ‌رفع ‌شده و سقف‌ اعتبارات‌ متناسب‌ با‌ ‌نرخ ‌تورم ‌دوره‌ قبل‌ از‌ رکود ‌افزایش‌ داده‌ شود.

وی آزاد سازی منابع سیستم بانک را سومین راهکار سیستم بانکی در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: خلاصه ‌تراز‌نامه ‌سیستم ‌بانکی ‌در ‌زمینه ‌رابطه ‌با دولت ‌نشان ‌می دهد ‌که‌ تقریبا ‌تمامی ‌منابع ‌فریز شده‌ بانکی ‌در‌ رابطه ‌با ‌بخش‌ خصوصی ‌توسط ‌دولت ‌جذب‌ و‌ به ‌مصرف‌ رسیده ‌است.

وی با اشاره به اینکه سپرده های دولتی در سیستم بانکی ۱۸ درصد کاهش یافته است ،افزود: خالص بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان سال ۹۵ رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

پرداختن به کشاورزی لازمه حرکت در مسیر توسعه پایدار است

حمیدرضا قلمکاری با تاکید بر این که کشاورزی و محیط زیست ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند گفت : در عصر کنونی کشورهایی را به عنوان کشورهای توسعه یافته معرفی می کنند که در زمینه حفظ منابع و زیرساخت های لازم برای حفظ محیط زیست موفق باشند و در این راستا لازم است تا به بخش کشاورزی توجه ویژه ای معطوف شود .

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان سرمایه گزاری در بخش کشاورزی را ناچیز و یک مشکل تاریخی دانست و اظهار داشت : علی رغم آنچه در خصوص ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفته می شود اگر بخش کشاورزی با بخش صنایع عجین شود به طور محسوسی توجیه برگشت پذیری سرمایه در این بخش احساس خواهد شد .

وی تامین دارآمد ،ایجاد اشتغال ، تامین غذا ، ایجاد بازار ، و ارز آوری را پنج مرحله رشد بخش کشاورزی دانست و افزود : به زعم اقتصاد دانان کشاورزی محرک اقتصاد کشور است و اگر طالب آن باشیم که اقتصاد کشور به سمت بهبود مستمر فضای کسب و کار حرکت کند ناگزیر باید به سمت توسعه پایدار بخش کشاورزی حرکت کنیم.


نوشته شده در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱