• خانه
  • اخبار
  • توجه به استانداردهای جهانی پیش از صادرات محصولات کشاورزی

در نهمین کمیسيون کشاورزی ٬آب و محيط زيست اتاق بازرگانی مطرح شد:

توجه به استانداردهای جهانی پیش از صادرات محصولات کشاورزی


دکتر حمیدرضا قلمکاری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به این که یک سال از آغاز فعالیت های این کمیسیون می گذرد گفت : لازم است تا بر اساس سیستم ارزیابی عملکرد سازمانهای اجتماعی فعالیت های یک سال گذشته ی خود را مورد نقد قرار دهیم تا نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسیم.

وی کاربرد سلایق و عقاید مختلف را درطرحریزی عامل ارتقاء کیفیت برنامه ها و طرح های تدوین شده توسط این کمیسیون دانست و اظهار داشت :آنچه امروز کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان فعالیت های یک سال گذشته ی خود پیش رو دارد ثمره ی تلاش اساتید برجسته ی دانشگاهی و فعالان صنعت کشاورزی است.

دکتر قلمکاری افزود : خوشبختانه فعالیت ها ،کنشگری ها و برنامه های صورت گرفته در کمیته های هفتگانه ، نام کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان را در سطح استان و کشور مطرح ساخته به نحوی که کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی ایران خواستار بازدید و بهره گیری از چگونگی ایجاد این کنشگری ها و فعالیت ها شده است .

دکتر حمیدرضا قلمکاری با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی در آغاز راه توسعه ی پایدار کشاورزی قرار دارد و هنوز بسیاری از کارهای زیربنایی باقی مانده است ادامه داد : با این حال کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی به عنوان یک الگو در اتاق اصفهان و اتاق ایران مطرح است که این موضوع بسیار جای خرسندی دارد .

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد : در این قانون ، اتاق های بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه معرفی شده اند و کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان هم برای انجام وظیفه ی ذاتی خود با بهره گیری از اساتید برجسته ی دانشگاه، متخصصین حوزه های مختلف کشاورزی و فعالان این صنعت و با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک مختص خود پای در این میدان گذاشته است.

دکتر قلمکاری نبود فاز برنامه ریزی برای اجرایی کردن برنامه و نبود برنامه های عملیاتی را از بزرگترین مشکلات در سطح کلان تصمیم گیری دانست و ادامه داد : تنها در طول یک سال گذشته ۳۰۱ عضو ثابت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی ۷ هزار نفر ساعت کار تخصصی انجام داده اند که ثمره ی آن ۱۱ طرح علمی و عملی قابل دفاع است .

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی افزود : به عنوان اتاق فکر قوای سه گانه دو رویکرد را دنبال می کنیم ؛ نخست آن که چالش های موجود را بر اساس اولویت در کمیته های هفتگانه مورد نقد و بررسی قرار مب دهیم و دوم آن که راهکارهای برون رفت از چالش ها را در قالب یک برنامه ی اجرایی مدون و در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار در اختیار قوای سه گانه قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی چشم انداز متقن و علمی وجود دارد که در نهاد های کلان تصمیم گیری شاهد آن نیستیم اظهار داشت : هفت کمیته تخصصی و کارگروه هایی که ذیل آن تشکیل شده اند در چار چوب بیانیه ماموریت خود فعالیت می کنند که این بیانیه ی ماموریت ها بر اساس اجماع نظر متخصصان،اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی تدوین گردیده است .

دکتر قلمکاری ادامه داد: در سال گذشته کمیته های هفتگانه ۸۳و کارگروه های تخصصی ۱۱۰ جلسه را برگزار نموده اند و پس از ۴۰۴۳ نفر ساعت کار تخصصی ۲۰۹ مصوبه اجرایی داشته اند ؛همچنین ۴ جلسه ی هم اندیشی برگزار شده است که ۱۱۹۸نفر ساعت در آن فعالیت تخصصی انجام گرفته است .

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی در پایان با بیان اینکه ۱۸۲۱ نفرساعت نیز در جلسات کمیسیون ؛ کار تخصصی انجام گرفته است گفت : اگر صنعت کشاورزی جایگاه اصلی خود را بیابد به تبع آن مشکلات آب، محیط زیست و امنیت غذایی نیز مرتفع خواهد شد و این موضوع نشان از اهمیت بالای صنعت کشاورزی و بخش های زیر مجموعه ی آن دارد .

مهندس بزرگی: تلاش کردیم به جای شعار و جمع کردن جزوات کار عملیاتی انجام دهیم

مهندس بزرگی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به صحبت ها و مصوبات ۸ جلسه ی گذشته گفت : در اولین جلسه ی کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان بر استفاده از یک چارچوب علمی ، جهت تدوین برنامه های راهبردی تاکید شد که خوشبختانه امروز و پس از گذشت یک سال می توان گفت که به این مهم دست یافته ایم .

وی با بیان اینکه در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست تلاش شده است تا به جای سر دادن شعار و جمع کردن جزوه به سمت کارهای عملیاتی حرکت شود گفت : آمار های یک سال گذشته نشان می دهد که ۸۱.۱ درصد مصوبات کمیسیون به صورت کامل تحقق یافته و ۱۵.۱ درصد نیز در حال انجام است ؛ همچنین۲ تا ۳ درصد مصوبات به دلیل شرایط خاص از مراحل اجرا کنار گذاشته شده اند که این حجم از فعالیت های عملیاتی قابل تقدیر است .

دکتر مسعود عبدللهی : آمار های اتاق نشان می دهد کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست ۳ برابر سایر کمیسیون های دبگر اتاق فعالیت داشته است.

دکتر عبدللهی نائب رئیس دیگر کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی با بیان اینکه طرح حمایت از طرح ها و ایده های کشاورزی یک نوآوری محسوب می شود گفت : طرح های پیشنهادی انرژی مضاعفی را به بدنه ی کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تزریق کرد .

وی با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست بر اساس آمار های اتاق بازرگانی اصفهان ۳ برابر بیشتر از سایر کمیسیون ها فعالیت داشته است افزود : این کمیسیون این ظرفیت را دارد تا به عنوان الگو در سطح استان و کشور معرفی شود .

دکتر عبدللهی با اشاره به اینکه ۳۵ طرح پیشنهادی به کمیته ی راهبردی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ارسال شده است گفت: طرح های ارسالی پس از تطبیق با اهداف کمیسیون به کمیته های هفتگانه جهت بررسی و اختصاص بودجه ارسال می شوند و پس از انجام مطالعات کامل و تدوین در قالب یک بسته ی پیشنهادی به مسئولین اجرایی تقدیم خواهد شد .

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی در خصوص بررسی طرح های پیشنهادی نیز اظهار داشت : طرح های پیشنهادی ابتدا توسط کمیته ی راهبردی و سپس خارج از چارچوب کمیسیون و در دو مرحله توسط اساتید برجسته ی دانشگاهی و به صورت کاملا عادلانه مورد داوری قرار می گیرد .

مهمترین اولویت کمیته ی آب اجرای طرح ” احیای زاینده رود از سرآب تا پایاب است “

مهندس طاهری مسئول کارگروه تامین، توسعه و استحصال آب به عنوان نماینده ی کمیته ی آب با اشاره به کاهش سرانه ی آب تجدید پذیر در ایران گفت: مطابق با استاندارد های جهانی اگر کشوری بیش از ۴۰ درصد منابع آبی خورد را مورد استفاده قرار دهد وارد بحران آب می شود و این درحالی است که ایران در حال حاضر ۱۱۰ درصد از منابع خود را مورد استفاده قرار داده است .

مهندس طاهری کارگروه تامین توسعه و استحصال آب ، کارگروه مصرف بهینه ی آب و کارگروه فرهنگی را سه بخش مهم کمیته ی آب کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی دانست و ادامه داد : طرح نجات زاینده رود از سرآب تا پایآب مهمترین طرح کمیته ی آب است که با جدیدت تمام پیگیری می شود .

عضو کمیته ی آب ادامه داد : دفتر نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب نیز در حال شکل گیری است و ما در صدد هستیم تا این طرح را مانند طرح احیای دریاچه ی ارومیه در سطح کلان معرفی کنیم .

وی کمیته ی آب را دارای ۴۴ عضو ثابت برشمرد و اضافه کرد : در طول یک سال گذشته ۴۴ جلسه با حضور اکثریت اعضا در کمیته ی آب و ۲۶ جلسه در سطح کارگروه ها تشکیل شده و نتیجه ی آن ۲۴ مصوبه بوده است .

ارتباط خوبی را بین دانشگاه و کمیته ی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی برقرار نموده ایم .

دکتر مسعود برهانی نماینده ی کمیته ی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی نیز در این جلسه گفت : سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای ارتقاء بهره وری در تولیدات زراعی ، باغی ،گلخانه ای و صنایع تبدیلی یکی از مهمترین مولفه های بیانیه ی ماموریت کمیته ی تولیدات کشاورزی بوده و ما تلاش کرده ایم که در این مسیر حرکت کنیم .

دکتر برهانی کمیته ی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی را یک کمیته ی پرکار و متشکل از افراد متخصص توصیف و اضافه کرد : چالش های این حوزه در ۲۸ جلسه ی این کمیته در یک سال گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای برون رفت از این چالش ها نیز مشخص و درحال پیگیری است .

دکتر برهانی افزود : ارتباط خوبی را با دانشگاه ها برقرار نموده ایم که این امر می تواند ما را در نیل به اهداف مطرح شده در بیانیه ی ماموریت ها یاری دهد.

کمیته ی دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی برای رسیدن به ایده آل ها تلاش می کند.

مهندس محمد نصر مسئول کمیته ی دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی در این نشست گفت: این کمیته با ایده آل ها و اهداف پیش بینی شده فاصله دارد و همه باید برای رسیدن به شاخص های مطرح شده و تحقق اهدافی که برای این کمیته مشخص گردیده همکاری داشته باشند .

وی ادامه داد: با این وجود کمیته ی دانش و تکنولوژی های نوین کشاورزی این پتانسل را دارد تا در صورت افزایش همکاری ها به یک الگو تبدیل شود.

مهندس نصر تعداد جلسات برگزار شده در این کمیته را ۱۲ و خروجی آن را ۲۲ مصوبه دانست و تصریح کرد: تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی ، تولید جلبک در آب های شور، تغییر ارقام سیب درختی سیمیرم و تولید بیودیزل ها از پسماند روغن های رستورانی از جمله ی طرح های مطرح شده در کمیته ی تکنولوژی های نوین کشاورزی است .

چالش شیر اولین گام عملیاتی کمیته ی دام ، طیور و آبزیان

مهندس مهدی بابائی مسئول کمیته ی دام ، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی در این نشست گفت: در راستای تحقق مولفه های مطرح شده در بیانیه ی ماموریت این کمیته با اتحادیه ها ، تعاونی ها وسازمان های مردم نهاد در حیطه ی دام ، طیور و آبزیان تعاملات سازنده ای را برقرار نموده ایم .

وی با بیان اینکه ۳۴ نفر از متخصصین و چهره های برجسته ی علمی این کمیته را همراهی می کنند ادامه داد : در یک سال گذشته ۱۰ جلسه و ۲۳ مصوبه با حضور اکثریت اعضا داشته و چالش های اساسی و مهم موجود در این زمینه را مورد آسیب شناسی قرار داده ایم .

مهندس بابایی افزود : افزایش مصرف سرانه ی شیر و ارتقاء کیفیت شیر از جمله راهکارهای غلبه بر معضل شیر می باشد که کمیته ی دام ،طیور و آبزیان در صدد است آن را تبدیل به یک طرح عملیاتی کند .

بررسی فرصت های کشاورزی در روسیه و اوکراین توسط کمیته ی بازرگانی و کشت فراسرزمینی

مهندس محمد صادقی مسئول کمیته ی بازرگانی و کشت فراسرزمینی در این جلسه با تاکید بر اینکه ایران ۵۷ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را وارد می کند گفت: قبل از اینکه به فکر صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشور ها باشیم باید افزایش تولید محصولات کشاورزی و لحاظ کردن استاندارد های جهانی را مد نظر قرار دهیم .

وی عدم اصولی بودن فعالیت های کشاورزی را مانعی برای توسعه ی صادرات کشاورزی دانست و ادامه داد: برای کشت برون مرزی و صادرات محصولات کشاورزی دو سفر خارجی به اوکراین و روسیه داشته ایم و توانستیم این کشورها را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دهیم .

مهندس امینی دبیر کمیته ی بازرگانی و کشت فراسرزمینی نیز در این جلسه اظهار داشت : این کمیته دارای ۲۳ عضو می باشد که در طول یک سال گذشته ۱۲ جلسه را در سطح کمیته و ۲۷ جلسه درسطح کارگروها برگزار نموده و خروجی آن ۳۳ مصوبه بوده است.

وی درپایان افزود : مهمترین ویژگی جلسات برگزار شده در کمیته ی بازرگانی و کشت فراسرزمینی حضور افراد مهم کشوری نظیر رئیس و قائم مقام خانه ی کشاورز ایران بوده است.

مسئول کمیته ی محیط زیست: دشت سجزی و باتلاق گاوخونی در صورت عدم رسیدگی تبعات جبران ناپذیری دارد

مهندس رضا خلیلی ورزنه مسئول کمیته ی محیط زیست کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نیاکان ما برای خاک ،آب و هوا احترام خاصی را قائل می شدند گفت: متاسفانه در حال حاضر این عناصر به دلیل فعالیت های مخرب انسانی وضعیت مطلوبی ندارند .

وی سه کارگروه محیط زیست ،منابع طبیعی ، و تغییرات اقلیمی را سه محور اساسی کمیته ی محیط زیست دانست و ادامه داد: این کمیته دارای ۲۷ عضو می باشد و در یک سال گذشته ۱۲ جلسه به صورت ماهانه برگزار نموده که حاصل آن ۲۰ مصوبه بوده است.

مهندس خلیلی ورزنه شناخت عوامل تهدید کننده ی انسانی را از موارد مطرح شده در بیانیه ی ماموریت های این کمیته عنوان و ادامه داد : دشت سجزی و خشک شدن تالاب گاوخونی در صورت عدم رسیدگی سریع می توانند مشکلات جبران ناپذیری را برای مردم اصفهان و سایر استان ها می باشد

لازم به ذکر است در پایان این جلسه از زحمات یک ساله ی اعضای این کمیسیون و کمیته های هفتگانه تجلیل شد.

منتشر شده در خبرگزاری ایمنا و با خبر باش


نوشته شده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱