• خانه
  • اخبار
  • دکتر قلمکاری: این کمیسیون به دنبال جایگاه اصلی صنعت کشاورزی است

در یازدهمین کمیسيون کشاورزی، آب و محيط زيست اتاق بازرگانی مطرح شد؛

دکتر قلمکاری: این کمیسیون به دنبال جایگاه اصلی صنعت کشاورزی است


یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت رشد و توسعه ی اقتصادی به واسطه ی ایجاد تشکل های مردم نهاد تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حمیدر ضا قلمکاری رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت : برای احقاق حقوق کشاورزان در تمام بخش ها و اینکه صنعت کشاورزی در بین سایر صنایع جایگاه اصلی خود را بیابد لازم است تا هم افزایی و تعامل ذینفعان و سرمایه گذاران این بخش بیش از پیش تقویت شود.

دکتر حمیدرضا قلمکاری با تاکید بر اینکه هم افزایی ، لازمه ی رشد و توسعه ی کشاورزی است اظهار داشت : کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال کنشگری ، مطالبه گری و رسیدن به جایگاه اصلی کشاورزی در اقتصاد کلان کشوراست .دکتر قلمکاری با بیان اینکه بسیاری از توانمندی های بخش کشاورزی مغفول و بالفعل مانده است تصریح کرد : باید با ایجاد تعامل ، هم افزایی و کنشگری راه حل هایی رابیابیم که کجا وچگونه جایگاه کشاورزی را در مقایسه با بخش هایی نظیر صنعت ، تجارت و خدمات مطالبه کنیم .وی برگزاری چنین نشست هایی را به صورت چالشی به منظور دستیابی به چنین راه حل هایی دانست و اضافه کرد : حضور و استفاده از نظرات اساتید برجسته ی دانشگاهی نخبگان و خبرگان صنعت کشاورزی در جلسات کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نیز به منظور دستیابی به این اهداف است .

اولویت در کشاورزی یا صنعت را مزیت نسبی مشخص می کند

دکتر امیر مظفر امینی استاد دانشگاه صنعتی و مشاور کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان سخنران اصلی این نشست اظهار داشت : ایران از سرمایه کافی و نیروی انسانی کارآمد برخوردار است و بر این اساس می توان گفت که تئوری رشد نامتوازن که در سه یا چهار دهه ی گذشته بر برنامه های توسعه تاثیر گذاشته اند دیگر معنا و مفهومی نداشته و قابل دفاع نیستند. وی رشد و توسعه ی متوازن را جایگزین مناسبی برای تئوری رشد و توسعه ی نامتوان دانست و تاکید کرد : امروز نباید به دنبال این باشیم که اولویت با کشاورزی ، صنعت و یا خدمات است بلکه باید ببینیم چه مزیت نسبی در برنامه های توسعه از جهات مختلف وجود دارد .دکتر امینی مفهوم توسعه را با به معنای تعامل بخش های مختف اقتصادی با یکدیگر توصیف و ادامه داد : بخش کشاورزی و بخش صنعت مکمل یکدیگر هستند به گونه ای که می توان گفت که بخش کشاورزی بدون استفاده از استفاده از نعمات بخشهای دیگر اقتصادی نمی تواند پیشرفتی داشته باشد .

ریسک سرمایه و ریسک بازار در کشاورزی می تواند صفر باشد

دکتر امیر مظفر امینی با بیان اینکه گفته می شود بخش کشاورزی به دلیل ریسک سرمایه ی بالا و ریسک بازار نمی تواند نقش چندانی در اقتصاد و جذب سرمایه ایفا کند اظهار داشت : امروزه در کشورهای پیشرفته ریسک سرمایه گذاری در این بخش با استفاده از تکنولوژی و سیاست های حمایتی دولت نظیربیمه ی تولیدات کشاورزی صفر است و ما هم می توانیم برای رسیدن به موفقیت از این الگو استفاده کنیم. استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاوره کمیسیون کشاورزی ،آّب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ریسک بازار را یکی از بزرگترین معضلات کشاورزی دانست و گفت : سیاست های حمایتی دولت از تولید محصولاتی نظیر شیر و مرغ نشان داده که کشور ظرفیت تولید بالایی دارد اما ماه ها است که تولید کنندگان شیر در خصوص فروش محصول و قیمت خرید تضمین شده دچار مشکل هستند و این نشان از ریسک بالای بازار در ایران است .وی دامنه ی تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در ایران را بسیار بالا دانست و ادامه داد : متاسفانه امروزه همانگونه که در کاشت محصولات کشاورزی شانس و اقبال حاکم است در بازار فروش نیز چنین شرایطی داریم به گونه ای که امکان دارد تمام تولیدات یک کشاورز در مزرعه از بین برود و یا برعکس چندین برابر قیمت متعارف به فروش برسد .دکتر امینی افزود : یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی امنیت اقتصادی می باشد و بدیهی است هرچه کشوری در این زمینه موفق باشد در جذب سرمایه نیز موفق تر خواهد بود و اگر ما به دنبال پیشرفت کشاورزی هستیم باید ریسک سرمایه و ریسک بازار را به صفر برسانیم

در کشاورزی باید به دنبال اقتصاد بازار بنیاد باشیم

دکتر امیر مظفر امینی ایجاد ثبات قیمت در بازار را نیازمند سیستم مدیریت کارآمد یا مارکیتینگ دانست و ادامه داد : متاسفانه مارکتینگ در ایران به بازاریابی تعبیر می شود در صورتی که بازاریابی تنها یک بخش کوچک از این مفهوم اقتصادی گسترده است . دکتر امینی با بیان اینکه بزرگترین هدف مدیریت بازار؛ ثبات در عرضه ی محصولات است گفت : مدیریت بازار نه تنها تولید محصولات کشاورزی و فروش آن را هدایت می کند بلکه قبل از آن نیز به نیاز سنجی از بازار می پردازد و می تواند بر اساس میزان تولید و میزان تقاضا قیمت تقریبی محصولات کشاورزی را تعیین کند .وی با بیان اینکه دولت آمریکا در برهه ای از زمان مازاد تولید محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریداری و آن را برای رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا به دریا می ریخت تاکید کرد : میزان عرضه ی محصولات کشاورزی را باید از محل تولید کنترل نمود و برای توسعه و رشد کشاورزی باید به دنبال تحقق اقتصاد بازار بنیاد باشیم .

ایجاد تشکل ها در بخش های مختلف کشاورزی راه حل بن بست هاست

دکتر امیرمظفر امینی با اشاره به اینکه ایران در بخش کشاورزی ۴ میلیون تولیدکننده دارد گفت : مدیریت میزان و نوع محصولات کشاورزی که توسط این تعداد کشاورز تولید می شود کاری بس دشوار است و برای تحقق این امر نیازمند ایجاد تشکل ها هستیم البته نه تشکل هایی که امروزه در ایران وجود دارد.وی با بیان این که مطالعات نشان داده است هرچه شناخت از فلسفه ی تشکل بیشتر باشد ضریب همکاری و موفقیت بیشتر می شود اظهار داشت : در راستای موفقیت تشکل ها باید از سرمایه های اجتماعی استفاده کرد و با ایجاد اعتماد بین کشاورزان قدرت مچ اندازی وچانه زنی آنان را ارتقاء داد .

مشاور کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد کشت منطقه ای ، سفارشی شدن تولیدات محصولات کشاورزی ، تغییر الگوی تولید ، تولید و توزیع ثروت ،حفاظت از محیط زیست ، سلامت در تولیدات محصولات کشاورزی و صادرات را از جمله مزایای مهم ایجاد تشکل ها دانست و اضافه کرد : البته برای تحقق این اهداف لازم است تا ابتدا بهره برداران و کشاورزان در این زمینه احساس نیاز پیدا کنند .

پیوند یافتن کشاورزی ، صنایع تبدیلی و بازار یابی لازمه ی توسعه کشاورزی

دکتر امیر مظفر امینی استاد دانشگاه صنعتی و مشاور کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که کشورهای پیشرفته در دنیا مشتقات نهایی و کشورهای عقب مانده محصولات و مواد اولیه را صادر می کنند گفت : وظیفه ی کشاورز بسته بندی ، نگهداری و یا صادرات نیست بلکه باید صنعت در این زمینه به کمک بخش کشاورزی بیایید .وی با بیان اینکه برای صادرات محصولات کشاورزی یا باید واحد های صد هزار هکتاری داشته باشیم (که عملا امکان آن وجود ندارد ) و یا اینکه تشکل های بزرگ را راه اندازی کنیم اظهار داشت : تشکل ها می توانند با ایجاد صنایع تبدیلی ، بسته بندی ، نگهداری و صادرات ارزش افزوده ی و بهره وری محصولات کشاورزی را ارتقاء دهند .دکتر امینی فساد پذیری و ارزش کم در مقابل حجم و وزن زیاد را جزء ماهیت های محصولات کشاورزی دانست و تصریح کرد : پیوند یافتن کشاورزی ، صنایع تبدیلی و بازار یابی راهی است که به واسطه ی آن می توان به رشد و توسعه ی کشاورزی دست یافت .

دولت مخالف سرسخت ایجاد تشکل ها است

دکتر امیر مظفر امینی سیاست های دولت را از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت : به عنوان مثال اگر قیمت شیر کمی گران شود دولت باید پاسخ گوی ۸۰ میلیون شهروند ایرانی باشد اما در خصوص مشکلات و موانع تولید کشاورزی تنها با ۴ میلیون نفر تولیدکننده روبه رو است و بر همین اساس دولت از بین این دو مورد ، گزینه ی دوم را انتخاب می کند. وی دولت را مخالفواقعی شدن قیمت های محصولات کشاورزی عنوان و ادامه داد : این سیاست ها به دلیل مسائل سیاسی است در صورتی که اگر به دنبال کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامپروری نظیر شیر و گوشت هستیم باید با بهبود بهره وری و کارایی این کاهش قیمت را به وجود آوریم نه اینکه کشاورزان و دامداران هزینه ی این کاهش قیمت را بپردازند .دکتر امینی با اشاره به اینکه دولت ها مخالف سرسخت ایجاد چنین تشکل هایی هستند گفت : جلوگیری از ایجاد چنین تشکل هایی به این خاطر است که در صورت تشکیل آن ها دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان مثال حق آبه ی کشاوزان و حق آبه ی محیط زیست را به صنایع بفروشد .استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاور کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان افزود :این موضوع در حالی رخ می دهد که تشکل ها به عنوان نهاد های مردمی اقتصادی می توانند عصای دولت در سیاست و تولید باشند.

رسالت اتاق بازرگانی مشارکت در تصمیم گیری های دولت است

دکتر امینی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات امروز کشاورزی ناشی از سوء مدیریت مسئولین در سال های مختلف می باشد گفت : رسالت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نفوذ و مشارکت در تصمیم گیری هایی مسولین برای کشاورزان است. وی با اشاره به اینکه اگر هم افزایی و تشکل ها در بخش های مختلف کشاورزی ایجاد شود می توانیم با مسئولین تصمیم گیرنده در اتخاذ طرح ها و راهبردها مشارکت کنیم اظهار داشت : ایمان دارم که اگر مدیریت بازار در بخش کشاورزی مدیریت نشود و تشکل ها در اتخاذ تصمیم ها مشارکت نداشته باشند سرنوشت گلخانه هایی که امروز دولت برای ایجاد آن ها حمایت مالی انجام می دهد مانند سرنوشتی خواهد بود که برای محصولاتی نظیر شیر و مرغ قبلا رقم خورده است .دکتر امیر مظفر امینی افزود: کشاورزی می تواند جایگاه اصلی خود را داشته باشد ، تولید کنندگان محصولات کشاورزی می توانند از امنیت اقتصادی برخوردار باشند و محصولات کشاورزی سالم می تواند در سبد غذایی خانوارها قرار بگیرند و در این راستا لازم است تا اتاق بازرگانی بر اساس وظیفه ی اخلاقی و اقتصادی خود در این زمینه ورود پیدا کند

سه تودیع و معارف در یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

در یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان سه تَن از روسای کمیته های این کمیسیون به دلیل مشغله های کاری و مشکلات شخصی مسئولیت کمیته های خود را به افراد دیگری سپردند. دکتر حمیدرضا قلمکاری با بیان اینکه هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ماه ها با این درخواست ها مخالفت نموده است گفت : در حال حاضر نیز به دلیل احترام به تقاضاهای مکرر این افراد و به شرط اینکه رابطه ی آن ها با کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان قطع نشود این درخواست ها مورد قبول واقع شده است.

در پایان این نشست از زحمات مهندس نصر به عنوان مسئول کمیته ی دانش وتکنولوژی های نوین کشاورزی ، مهندس خلیلی ورزنه به عنوان مسئول کمیته ی محیط زیست و مهندس بابایی به عنوان مسئول کمیته ی دام ، طیور و آبزیان تجلیل آقایان دکتر رضوی ، دکتر بزرگی و مهندس نصراللهی و به ترتیب به عنوان مسئولین جدید کمیته های مذکور تعیین شدند.


نوشته شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱