آب و کشاورزی و کشت برون مرزی


دکتر قلمکاری در گفت و گو با صدا و سیما : در حال بستر سازی برای کشت فراسرزمینی هستیم.

حمیدرضا قلمکاری در حاشیه ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما پیرامون کشت فراسرزمینی گفت : امروزه کشوره های زیادی از جمله چین در قالب کشت فراسرزمینی شروع به فعالیت نموده و توانسته اند تا از این طریق امنیت غذایی خود را ارتقاء بخشند .

قلمکاری افزود : کشورهای زیادی از جمله کشورهای عضوCIS   ( کشورهای همسود) مستعد کشت فراسرزمینی هستند که در این میان اتاق بازرگانی  اصفهان مطالعات خود را بر روی دو کشور قزاقستان و اوکراین معطوف کرده است .

وی تحقق کشت فراسرزمینی را نیازمند مقدمات و زیرساخت های خاص خود دانست و ادامه داد : امضاء تفاهم نامه ها بین اتاق های بازرگانی و مساعدت وزارت امور خارجه می تواند در این زمینه راهگشا باشد که ما در حال بستر سازی مناسب برای این موضوع از طریق اتاق ایران هستیم.


نوشته شده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱