بررسی وضعیت محصولات تراریخته با حضور دکتر سیدمهدی سیدی

پیرامون محصولات تراریخته با حضور دکتر سیدی و دکتر خیام نکویی.

سلامت و امنیت غذایی در جهت افزایش سرانه مصرف شیر و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش های شیر

کارگروه تلفیقی کمیته های دام و سلامت و امنیت غذایی در جهت افزایش سرانه مصرف شیر و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش های شیر

بررسی مشکلات کشاورزان و کشت فراسرزمینی با حضور معاون وزیر کشاورزی آقای عباس کشاورز

محوریت صحبت پیرامون مشکلات کشاورزان و مهمان ویژه معاون وزیر کشاورزی آقای عباس کشاورز

 

حل چالش ها و مسائل نجات زاینده رود و تالاب گاوخونی اتخاذ یک رویکرد فرامنطقه ای و ملی را با نگرش استراتژیک طلب می کند

1- حل چالش ها و مسائل نجات زاینده رود و تالاب گاوخونی اتخاذ یک رویکرد فرامنطقه ای و ملی را با نگرش استراتژیک طلب می کند .

2- بازگشت تیم اعزامی کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان ازروسیه با دست های پر

بیان مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست و ارائه استراتژی کمیسیون در دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق اصفهان

بیان مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست و ارائه استراتژی کمیسیون در دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق اصفهان

صفحه6 از6