شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

در پنل تخصصی آلودگی هوا ، شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

طرح "ملی کردن نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب" مورد تصدیق و صحه گذاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

طرح "ملی کردن نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب" مورد تصدیق و صحه گذاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جلسه مشترک اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

شهر گنبدهای فیروزه ای، آسمان فیروزه ای می خواهد

با موضوع پنل تخصصی آلودگی هوا آقای دکتر قلمکاری در این جلسه شعار" گنبد های فیروزه ای ، آسمان فیروزه ای می خواهد" را در این جلسه بیان کردند

طرح ملی کردن زاینده رود و ایجاد کارگروه نجات زاینده رود از سراب تا پایاب در حضور نمایندگان مجلس استان اصفهان و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

فیلم نشست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی مورخ 950512 طرح ملی کردن زاینده رود و ایجاد کارگروه نجات زاینده رود از سراب تا پایاب در حضور نمایندگان مجلس استان اصفهان و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.

شنبه, 06 آذر 1395 09:48

همایش عظیم آب مورخ 950419

همایش نجات زاینده رود از سراب تا پایاب با حضور مشاور عالی رییس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران آقای دکتر کلانتری

همایش نجات زاینده رود از سراب تا پایاب.

رونمایی از سومین کتاب آقای دکتر قلمکاری بنام ارزیابی امنیت غذایی در جهان روز 23اسفند 94.

بررسی مشکلات شیر در نشست هم اندیشی اعضاء دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت اتحادیه دامداران اصفهان و کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

نشست هم اندیشی اعضاء دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان و کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در راستای بررسی مشکلات شیر.

گزارش فعالیت های کمیسیون و بیان استراتژی کمیسیون آب و محیط زیست اتاق اصفهان

ارائه گزارش فعالیت های کمیسیون و بیان استراتژی کمیسیون

کمیسیون کشاورزی، اب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به ریاست دکتر حمیدرضا قلمکاری

حضور معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی

فعالیت حوزه کشت فراسرزمینی و حضور معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای عباس کشاورز

بررسی اقتصاد کشاورزی و نقد و بررسی سند ششم توسعه

دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست با محوریت اقتصاد کشاورزی و نقد و بررسی سند ششم توسعه. توضیحات : دستور کار این جلسه پیرامون بررسی اقتصاد کشاورزی ایران و اقتصاد کشاورزی استان اصفهان و وضعیت کشاورزی استان اصفهان و همچنین نقد و بررسی سند ششم توسعه در حوزه آب و محیط زیست

صفحه5 از6