اتاق بازرگانی دوره نهم

اتاق بازرگانی دوره نهم (6)

بررسی چالشهای رونق تولید و ارایه روش‌های حل مساله در نشست مشترک - 13 شهریور 98

راه حلی برای آسانی کسب و کار بجز سیستمی کردن اخذ مجوزات لازم برای راه‌اندازی کسب و کار وجود ندارد.

راه نجات برون رفت از بسیاری از ابرچالش ها توجه به توسعه پایدار و از پیامدهای پرداختن به توسعه پایدار؛ اشتغال پایدار و صادرات پایدار است.

ایجاد گفتمان جدید مبتنی بر 4 رکن تخصص گرایی، شفافیت، امانت داری و دگر اندیشی افتخاریست در دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان

چهارشنبه, 23 مرداد 1398 19:24

جلسه نشست با مدیرکل بانک کشاورزی

جلسه نشست با مدیرکل بانک کشاورزی

داشتن شاخص ها برای اصفهان، اصفهان را نصف جهان خواهد کرد.