غذا، بخشی حیاتی از زندگی بشر است. به گونه‌ای که حتی می‌توان آن را قسمتی از زندگی اجتماعی، فعالیت و زندگی خانوادگی، راهی برای برطرف‌کردن گرسنگی و افزایش ایمنی بدن در مقابل مخاطرات و نیز شیوه‌ای برای تسکین تنش‌های روزمره دانست. بنابراین بدیهی است که غذا ماده‌ای حیاتی است و بدون آن موجودات زنده قادر به زیستن و ادامه حیات نخواهند بود.