سه شنبه, 15 فروردين 1396 13:59

کارکرد برجسته نرخ ارز در رشد اقتصادی

به دلیل وجود ارتباط ساختاری بین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر در اقتصاد هر کشور از راههای مختلف میتواند بر متغیرهای کلان از جمله تجارت موثر باشد . بعد از شکست نظام برتون وودز ( سال 1973 به بعد) که نرخ های ارز به صورت شناور و یا شناور مدیریت شده در سطح اقتصاد جهانی مطرح گردید. موضوع نوسان نرخ ارز در سطح بین المللی مطرح شد و نرخ ارز در سطح بین المللی مطرح شد و نرخ ارز به عنوان کاراترین ابزار تشویق و گسترس صادرات و تجدید واردات، بیش از سایر متغیرها در معرض تغییر و تحول قرار گرفت. بخش کشاورزی نیز به دلیل وجود ارتباط ساختاری بین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی ، از نرخ ارز تاثیر میپذیرد و نواسات نرخ ارز میتواند از راههای مختلف سطح قیمت،تولید و صادرات و واردات آن را متاثر میسازد بنابراین بررسی نوسان نرخ ارز بر تجارت محصولات بخش کشاورزی اعم از صادرات و واردات حایز اهمیت میباشد:

رشد اقتصادي نیز از جمله مهمترين متغيرهاي اقتصادي اسـت كه نسبت به تحـولات نـرخ واقعـي ارز حساسـيت بسـياري را نشان ميدهد.همچنین اقتصاددانان اثبات کرده اند که چنانچه نرخ ارز به طور متناسب و هماهنـگ بـا دنياي داخل و خارج اقتصاد تنظيم نشـده باشـد سـبب كنـدي رشد اقتصاد خواهد شد. لذا از موضوعات بسيار بحـث برانگيـز در انتخـاب نظـام ارزي مناسـب در كشـورهاي در حـال توسـعه ، ارتباط نرخ واقعي ارز و رشد اقتصادي است. در طي دهه هـاي اخير گزينش يك نظام ارزي ناكارآمـد و اتخـاذ سياسـت هـاي ارزي نامناسب در کشور ما زمينه هاي منفـي را بـراي رشد اقتصادي فراهم نموده است.
با توجه به نقشي كه بخشهاي عمده ي اقتصادي و از جمله بخش کشاورزی در اقتصاد ايران ايفا مي كنند ، رشـد ايـن بخـش هـا از اهـداف اوليـه و اساسـي سياستگذاران به شمار مي ،رود بنابراين نوسانات نـرخ واقعـي ارز، تحت سيستمهاي انعطاف پذير نيز تغييرات بسـياري را در متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان به ويژه سرمايه گذاري و تجارت بين الملل و از اين طريق بر رشد اقتصادي اين بخشهـا ايجـاد مي كند. همچنين از آنجايي كه رفتـار واقعـي نـرخ ارز نتيجـه ارتباط بين سياسـت هـاي ارزي و عملكـرد متغيرهـاي اساسـي اقتصادي است، بديهي است كه سياستهايي كه در نظـام ارزي كشور باعث تنظيم نامناسب نرخ واقعي ارز ميشوند از طريـق مكانيسمهايي سبب توقف حركـات اقتصـادي و كنـدي رشـد اقتصادي اين بخشها ميشود.
در دهه های گذشته تحریم‌های اقتصادی باعث شد که نابسامانی‌هایی در وضعیت نرخ ارز به وجود آید و عملا در این شرایط سیستم شناور مدیریتی در موضوع نرخ ارز مبنا قرار نگرفت و رانت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل چند نرخی بودن ارز به وجود آمد و در نتیجه نوعی عدم اطمینان در بخش‌های مختلف اقتصادی شکل گرفت که امکان سرمایه گذاری‌، واردات‌، صادرات و فعالیت اقتصادی را با مشکل روبرو کرد و وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
با توجه به تحریمها و اقدامات تدافعی دولت و سیاست گذاران کشور، یکسان سازی نرخ ارز موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار شده و می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع یکسان‌سازی نرخ ارز وضعیت تعاملات تجاری کشور مان را با سایر کشورها را نشان خواهد داد و از سوی دیگرهمراستا با برنامه های اقتصاد مقاومتی رقابت پذیری محصولات و کالاهای ایرانی را در بازارهای مختلف به شکل مطلوبی شکل خواهد داد.
لذا با توجه به توافقات صورت گرفته در برجام و رفع تحریم‌های بانکی و همچنین در صورت آزادی منابع بانک مرکزی درکشور‌های مختلف، در صورت یکسان سازی نرخ ارز ‌ثبات و پایداری در وضعیت اقتصادی ایجاد خواهد شد.
طبق نظر متخصصین و خبرگان اقتصاد کشاورزی وقتی نرخ ارز اصلاح و تثبیت شود تولیدکننده و صادرکننده محصولات در بخش‌های مختلف کشاورزی تکلیف خود را می‌داند و می‌تواند خودش را با شرایط جدید بازار هماهنگ کند. بنابراین حتی اگر اصلاح نرخ ارز باعث افزایش قیمت برخی محصولات در بازار شود برآیند کلی آن به نفع بخش کشاورزی خواهد بود، چرا که در این صورت به راحتی می‌توانیم محاسبه کنیم و بدانیم که قابلیت تبدیل شدن به یک کشور صادرکننده را در زمینه‌ی تولید محصولات مختلف داریم یا این‌که واردات از نظر اقتصادی بر صادرات ترجیح دارد.


منابع:
- اثرات یکسان سازی ارز بر اقتصاد ، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای محمود دودانگه
- تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد 6 ، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران
- بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران، اسما کوچک زاده و سیدعبدالمجید جلالی

محتوای بیشتر در این بخش: « روش های نگهداری مواد غذایی - قسمت دهم

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.