کسب لوح تقدیر کارآفرین برتر استان اصفهان توسط دکتر حمیدرضا قلمکاری

 

kar afarin

 

یازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان اصفهان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و فعالیت های کارآفرینان استانی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 34 نفر به عنوان کارآفرینان برتر معرفی شدند. شاخص های انتخاب کارآفرینان برتر، تعداد اختراعات کمی و کیفی، میزان نوآوری، حرکت های نوآورانه برای به دست آوردن بازار، بومی سازی تکنولوژی، استفاده از فناوری های نوین و دانش بنیان و میزان بهره برداری از نیروی انسانی و ایجاد اشتغال عنوان شد.

در این جشنواره دکتر حمیدرضا قلمکاری مدیریت شرکت سپاهان دانه پارسیان موفق شد عنوان کارآفرین برتر را از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب نماید. این عنوان به پاس پیشتازی و سرآمدی ایشان در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی و تجلی کسب کارهای نوآورانه است، تا نشان دهد؛ فعالیت های کشاورزی می‌تواند با قدری حمایت و سرمایه گذاری، استقلال اقتصادی، اشتغال و رفاه را برای مردم کشور به ارمغان آورد .