نگرش کلان واستفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک راهگشای چالشها و مسایل حوزه های کشاورزی، آب ومحیط زیست استان بوده وهست.

 

آخرین گردهمایی اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان در سال 94برگزار شد.
در این گردهمایی که با حضور چشمگیر اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شد روسای کمیسیون های تخصصی به بیان گزارش کوتاهی از فعالیت هشت ماهه ی خود پرداختند . گزارش هایی که نشان می داد در دوره ی هشتم اتاق بازرگانی اصفهان فعالیت های نمایندگان بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفته است .

 

 نگرش کلان واستفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک راهگشای چالشها و مسایل حوزه های کشاورزی، آب ومحیط زیست استان بوده وهست.

 

در میان گزارش های ارائه شده ، شرح فعالیت های کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست که دکتر حمیدرضا قلمکاری ریاست این کمیسیون آن را مطرح کرد بسیار شایان توجه بود . 
زیرا در این کمیسیون برای حصول نتیجه و پربار بودن جلسات از روش های مبتنی بر علم و منطق که در کشورهای غربی مورد استفاده قرار می گیرد بهره می برند و این عمل را باید اقدامی دانست که به نوعی برای اولین بار در ایران استفاده می شود .

 

نگرش کلان واستفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک راهگشای چالشها و مسایل حوزه های کشاورزی، آب ومحیط زیست استان بوده وهست.

حمیدرضا قلمکاری در این جلسه گفت : فرایند کار در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست مبتنی بر تفکر استراتژیک است و پس از آن برنامه ریزی و اجرای استراتژیک ارزیابی عملکرد صورت خواهد گرفت . 
وی با بیان اینکه مدل گپ آنالیز در بین 35 روش استراتژیک با کمک مشاورین خبره انتخاب شده است افزود : ما بر حسب وظیفه به دنبال خلق ارزش های اجتماعی از جمله ثروت ، سیاست ،پروژه ،زیرساخت و .. هستیم البته در مسیری کاملا مشخص و با برنامه ریزی مدون که امکان رسیدن به این اهداف را برای ما میسر کند . 
قلمکاری با اشاره به اینکه مدل آنالیز شکاف یا گپ آنالیز هدف مسیر و منابع را دقیقا تحلیل می کند اضافه کرد : بر اساس این روش ابتدا وضعیت کنونی مورد تحلیل سپس وضعیت مطلوب تدوین و برنامه ریز برای رسیدن به وضعیت جدید انجام و در پایان نیز این موضوع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .

 

نگرش کلان واستفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک راهگشای چالشها و مسایل حوزه های کشاورزی، آب ومحیط زیست استان بوده وهست.


رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست در ادامه عنوان کرد : این سیستم قابل تعمیم به تمام نهاد ها ،سازمان ها و فعالیت های گوناگون می باشد و از مهمترین مزایای آن قابلیت اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت ها در مقاطع مختلف است و به همین دلیل اتاق بازرگانی ایران نیز از روشی که ما در پیش گرفته ایم استقبال نموده است .
حمیدرضا قلمکاری چشم انداز کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست را کاملا مشخص شده دانست و ادامه داد : پس از بررسی این کمیسیون در دوره ی قبل تصمیم گرفته شده که با توجه به شرایط کنونی حاکم بر صنعت کشاورزی تعداد کمیته ها را از سه به هفت کمیته افزایش دهیم تا به مسائل و مشکلات این حیطه به صورت تخصصی تر پرداخته شود .
وی در پایان تدوین طرح های نظیرایجاده پژوهشکده و سند محیط زیست اصفهان , ایجاد پژوهشکد آب ، بردن بحث زاینده رود و تالاب گاوخونی به طراز ملی و فراملی ، تدوین برنامه ی استراتژیک برای رسیدن به اهداف و ... را ازجمله فعالیت های صورت گرفته کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی در هفت ماهه ی گذشته برشمرد .

 

 

منبع خبر : با خبر باش!