سپاهان دانه پارسیان، نخبه جوان صنعت و معدن و برند برتر ملی

عناوین

معرفی شرکت سپاهان دانه پارسیان

دریافت تندیس نخبه‌ی صنعت و معدن توسط دکتر حمیدرضا قلمکاری

دریافت تندیس همایش یکصد برند برتر و نخبگان کارآفرین ایران

رییس کمیسیون کشاورزی، اب و محیط زیست اصفهان و نخبه عرصه صنعت عنوان کرد:

به دنبال تامین امنیت غذایی و پیش‌نیازهای توسعه پایداریم

 

سپاهان دانه پارسیان، نخبه جوان صنعت و معدن و برند برتر ملی

 

منتشر شده در مجله : صمت (گسترش صنعت، معدن و تجارت)

سپاهان دانه پارسیان، نخبه جوان صنعت و معدن و برند برتر ملی

سایت مجله