تاثیر گذاری ریزگردهای تالاب گاوخونی تا هزار کیلومتر

 

برنامه‌های کمیسیون اتاق بازرگانی تشریح شد - روجلدی

برنامه‌های کمیسیون اتاق بازرگانی تشریح شد

روزنامه میر زمان - ۲۳ دی ۹۴